Historisk i Paris, ny klimaavtale vedtatt

Hollande, Figueres, Ban og Fabius feirer at klimaavtalen er vedtatt.

Historisk i Paris, ny klimaavtale vedtatt

Til stor jubel og applaus, klemmer og tårer ble klimaavtalen banket i kveld. -Ikke nok, men viktig globalt skifte, sier ForUM i Paris.

Kun ett land, Nicaragua, sluttet ikke opp om den allmenne begeistring og tilfredshet. De ble ikke tatt hensyn til, i tradisjon med de foregående 6 klimatoppmøtene. 

Avtalen som nå er godkjent vil bety et viktig skifte i global klimapolitikk. Selvsagt er den ikke så sterk som vi ville hatt den, målene er for svake og ligger for langt fram i tid, men det er første gang at alle verdens land forplikter seg til å gjøre det de kan for å redusere klimagassutslippene. Det er første gang at det kommer på plass en avtale som sier at utviklingsland skal motta økende støtte til klimatiltak i årene etter 2020, og at man skal tilstrebe en balanse mellom støtte til tilpasning og til utslippsreduksjoner. Avtalen tar hensyn til sårbare folkegrupper, selv om den kunne vært med tydelig på menneskerettigheter.

Togradersmålet som vi forventet skulle bekreftes i avtalen, har blitt vridd til et mål om å holde global oppvarming godt under 2°C, og å arbeide for at oppvarmingen ikke skal bli mer enn 1,5°C. Dette er kanskje den største overraskelsen, og det vil få betydelige konsekvenser i alle land.  Ikke minst næringslivet vil måtte innrette seg på at enden på den fossile æra vil komme stadig nærmere, og fremtiden tilhører fornybar energi og en lang lang rekke av tiltak for å redusere utslipp. 

Samtidig kan fattige land regne med at de vil få økende støtte til å tilpasse seg klimaendringene.De 100 milliarder US$ fra København vil være minimum klimafinansiering fra 2020, og et nytt mål for samlet klimafinansiering skal framforhandles før 2025.

I sannhet en historisk dag, og i morgen begynner jobben med å sette den ut i livet!