Roser Norges deltakelse i Genève

Roser Norges deltakelse i Genève

Norge var et av få land som stilte med regjeringsdeltakelse på FNs årlige forum for næringsliv og menneskerettigheter i Genève. Rådgiver, Gunhild Ørstavik, i ForUM rapporterer om troverdig engasjement fra Norges side.

2000 deltakere var registrert på møtet i FNs menneskerettighetsråd i Genève denne uken.

Statssekretær Morten Høglund holdt innlegg i en av plenumssesjonene, som ForUM mener han fortjener ros for.

- Dette signaliserer et oppriktig engasjement som samsvarer med det inntrykket sivilsamfunnet har fått av statssekretæren tidligere. I innlegget understreket han Norges vektlegging av FNs veiledende prinsipper og arbeidet med den nasjonale handlingsplanen. Han sa videre at målet må være at private selskaper møter de samme forventninger uansett hvor i verden de har sin virksomhet. Det betyr å etablere likere konkurransevilkår, sier seniorrådgiver Gunhild Ørstavik i Forum for utvikling og miljø.

Les mer om Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter

Roser råd fra finanstopp

Vi skulle ønske Oljefondets forvaltere ville følge rådene fra Kreutzer

Også Idar Kreutzer, toppsjef i Finans Norge deltok på forumet. Han hilste de veiledende prinsippene velkommen. Kreutzer viste til at investorer burde etterspørre ambisjonene i selskapene de investerer i, og fortløpende evaluere resultatene i lys av dette.

- Kreutzer ønsker å heve innsatsen over det han mener fortoner seg som veldedighet innenfor tradisjonell CSR og over på tiltak som har målbare resultat. Vi skulle ønske Oljefondets forvaltere ville følge rådene fra Kreutzer! sier Ørstavik.

Den norske handlingsplanen er utsatt

I møtet med norske deltakere i Genève ble det opplyst om at Handlingsplanen for oppfølging av FNs veiledende prinsipper er forsinket og ventet å foreligge i første kvartal 20 15.

Se: Nasjonalbudsjettets punkt 7.3.2 for Internasjonalt rammeverk)


Relevante emner