Slik temmer du storselskaper

Slik temmer du storselskaper

Hva gjør vi om vi får informasjon om at en stor norsk bedrift driver rovdrift på miljø og folk i andre deler av verden?

Mange organisasjoner kvier seg for å konfrontere sterke norske bedrifter. De kjenner ikke selv tilstrekkelig til forholdene det er snakk om eller har anledning til å undersøke disse nærmere.

I 2009 klaget Naturvernforbundet og ForUM oppdrettsselskapet Cermaq inn for OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, den eneste internasjonale mekanismen for å klage på flernasjonale selskap. Over to år tok det før prosessen ble avsluttet med forhandlinger og enighet gjennom en såkalt «fellesuttalelse» mellom partene. Her kom Cermaq med viktige innrømmelser og satte et helt nytt ambisjonsnivå for sitt samfunnsansvar.

Prosessen var svært tidkrevende for organisasjonene både faglig og tidsmessig. Den var også den første i sitt slag i Norge - og en av de første internasjonalt.

Les også: Klagesak førte frem (11.08.11)

Trinn for trinn
På bakgrunn av egne erfaringer fra denne saken har vi utviklet en liten \"håndbok\" for slike klagesaker, for å formidle noen av de viktigste lærdommene vi sitter igjen med etter prosessen. Slik kan det bli lettere for andre som ønsker å utfordre norske bedrifter til å ta større hensyn til miljø eller rettigheter i sin internasjonale virksomhet. Motivet vårt er ikke å dele ut ris og ros til de enkelte aktørene, men å dele erfaringer vi mener har generell overføringsverdi.

Den lange prosessen kan kanskje virke avskrekkende i både omfang og ressursbruk under, før og etter behandlingen. Samtidig er de fleste klagesaker langt mindre omfattende og kompliserte som Cermaq-saken. Erfaring fra Norge og internasjonalt viser dessuten at mange klager fører til positive endringer og rettferdiggjør bruken av tid, penger og krefter.

ForUM vil legge til rette for at sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger kan lenke opp andre erfaringer fra klagesaker, slik at Cermaq klagen kan være starten på en ressursbase som forhåpentligvis vil gjøre nye klageprosesser enklere.