ForUM vurderer \"Doing Business\"

ForUM vurderer \"Doing Business\"

Verdensbankens \"Doing Business\"-rammeverk er under vurdering av et uavhengig panel. ForUM sendte sammen med flere andre organisasjoner sine kritiske merknader til hvordan disse vurderingene gjøres.

Verdensbanken publiserer hvert år en rapport som heter \"Doing Business\". I disse rapportene vurderes og rangeres 185 land etter hvor næringsvennlige de er. Flere sivilsamfunnsorganisasjoner har lenge pekt på at disse vurderingene gir et uheldig press i retning av ukritisk liberalisering avbåde handel og lover og regler som blant annet beskytter arbedstagere. Det er også svært problematisk at land får høy rangering hvis de holder et lavt skattenivå for næringsliv, noe som betyr mindre penger som kan drifte velferdsordninger.

Nå har Verdensbankens president nedsatt et uavhengig panel for å gå gjennom Doing Business rammeverket. ForUM sendte i fjor sammen med flere andre organisasjoner brev til presidenten og klaget over mangelfull representasjonen i dette panelet, at tiden de skulle ha for sitt arbeid var for kort, og at ingen konsultasjoner med andre utenfor panelet var planlagt.

Dette førte til at panelet har tatt inn to ekstra rådgivere, en på skatt og en på arbeidstager-spørsmål. Panelet har dessuten bedt banken om mer tid, og fått utsatt frist til sommeren. Like før påske kom det også en invitasjon til å sende inn skriftlige innspill til panelet, og under vårmøtene hadde det uavhengige panelet møter med sivilsamfunnsorganisasjoner.

Se ForUMs skriftlige innspill til panelet - vedlegg i boks.