Innspill til et mer ansvarlig statlig eierskap

I forbindelse med høringen av ny Stortingsmelding om statlig eierskapspolitikk ”Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi” arrangerte KrF, Kirkens Nødhjelp og Forum for utvikling og miljø til stortingsseminar 9. mai om hvordan etablere et mer ansvarlig statlig eierskap. Organisasjonene Norges Fredslag, Tax Justice Network, WWF og ForUM var blant innlederne og kom med viktige innspill til hvordan etablere et mer ansvarlig statlig eierskap

Statens eierskap i våpenindustrien: eksportregler

Alexander Harang fra Norges Fredslags sitt hovedpoeng var at statens eierskap i de to største våpen-selskapene i Norge: Kongsberg og Nammo bør brukes slik at staten får bedre kontroll over norsk krigsmaterielleksport. Forslaget er derfor at staten skal bruke sitt eierskap i Nammo og Kongsberg slik at selskapene ikke får eksportere krigsmateriell fra utlandet på en måte som er i strid med norsk policy for tilsvarende eksport fra Norge.

Se vedlegg for hele foredraget.

Statlig eierskap i et klima og miljøperspektiv

Svein-Erik Figved Seniorrådgiver i WWF-Norway presenterte forslag om et mer miljø-og klimavennlig statlig eierskap, som er basert på rapport som ble lansert desember 2010: “Formål og mål med statlige selskaper- i et klima og miljøperspektiv”.

Se vedlegg for hele foredraget.  

Behovet for land for land rapportering

Sigird Klæboe Jacobsen som leder av Tax Justice Network pratet om behovet for Land-for-land-rapportering (LLR), som er sentralt for å gjøre det mulig for å utøve et ansvarlig statlig eierskapglobalt og nasjonalt.  Hun viste til at åpenhet i regnskap er viktig for å ansvarliggjøring selskaper uansett hvor de opererer..

 Se vedlegg for hele foredraget.

Statlig eierskap og menneskerettigheter

ForUM ved Siri Luthen presenterte policynotatet “ Statlig eierskap og menneskerettigheter” med forslagene om rapporteringskrav om menneskerettigheter og et uavhengig menneskerettighetsråd som gir anbefalinger til hvordan staten som eier, regjeringen, skal utøve sitt eierskap