Universell helsetilgang – tar Norge nok ansvar?

Universell helsetilgang – tar Norge nok ansvar?

14.08.17 14:30 - 16:00
Forum for utvikling og miljø, Redd Barna, Sex og Politikk, Fokuskvinner (Forum for kvinner og utviklingspørsmål)
Thon Hotel Smalsund 1.etasje
Arendal

Universell tilgang til helsetjenester er essensielt for å styrke seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Er Norge den pådriveren de burde være for å sikre gode, primære helsetjenester for alle, også de mest marginaliserte?

Det er en tydelig uenighet blant norske politikere hvorvidt Norge faktisk har trappet opp støtten til SRHR, som følge av Trumps gjeninnføring av munnkurvregelen, eller om økningen bare kompenserer for kutt som samme regjering har gjort tidligere.

Hva er den reelle konsekvensen av USAs munnkurvregel? Hvordan ser det ut på bakken i et land som Malawi? Hva bør Norge gjøre for å sikre universell tilgang til helsetjenester?

Vi samler fagmiljø og politikere til å diskutere hvordan den videre helsesatsingen bør gjøres for å bidra til å oppfylle bærekraftsmålene om universell helsedekning og realiseringen av seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR).

Tove R Wang - Redd Barna innleder om hvorfor behovet for universell helsedekning er grunnleggende for tilgang til mor og barn helse, og Kjersti Augland -  Sex og politikk, forteller om SRHR og USAs munnkurvregel. 

Vi får også høre fra Direktøren for Family Planning Association of Malawi (IPPF), Thokozani Mbendera som vil gi oss innblikk i konsekvensene av "munnkurvregelen" i Malawi og hva som må gjøres framover for å opprettholde arbeidet for SRHR. 

I panelet sitter:

  • Jon Lomøy - direktør i Norad
  • Heidi Norby Lunde (H), '
  • Kari Elisabeth Kaski (SV)  
  • Sturla Henriksbø (Krf).

Nikolai Hegertun fra Civita er møteleder. Vi legger også opp til spørsmål fra salen.