Kalender

24.okt2017

FN-dagen 2017

Litteraturhuset
Oslo

13:00 - 14:30

Arrangør: FN-organisasjonene i Norge

FN-organisasjonene i Norge inviterer til feiring og debatt på FN-dagen. Å oppnå bærekraftsmålene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og sikre en bærekraftig jordklode krever felles innsats fra alle aktører i samfunnet. 

Vi ønsker å høre mer om hva næringslivet har gjort de to første årene av planen, og diskutere hva de kan og vil gjøre fram mot 2030 – alene, og i samarbeid med myndigheter og sivilsamfunn. Vi inviterer derfor aktører fra næringslivet, regjering og sivilsamfunnet til en spennende debatt om hvordan norsk næringsliv vil bidra til bærekraftig utvikling.


Registrer deg her.

Mer informasjon her.

Program
13.00: Velkommen og introduksjon
Endre Stiansen, senior research and policy advisor i UNDP Oslo Governance Centre

13.05: Debatt
Tone Skogen - Statssekretær i Utenriksdepartementet (Norge)
Bjørn Kj. Haugland - DNV GL, konserndirektør for bærekraftig utvikling
Terje Morten Tollefsen - Yara International, EVP, Corporate Strategy & Business Development
Hege Schøyen Dillner - Veidekke i Norge, konserndirektør stab
Inger Solberg - Innovasjon Norge, direktør divisjon bærekraft Norge

14:05 Spørsmål fra publikum

14:25 Avslutning
Camilla Viken - generalsekretær i UNICEF Norge

14:30 Kakeservering

Ordstyrer: Borghild Tønnesen-Krokan, daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø

Les mer