Kalender

14.aug2018

Arendalsuka: Den stor utviklingsdebatten 2018: Hvordan skaffe de store pengene til utvikling?

Arendal kino, sal 2
Arendal

11:00 - 12:00

Arrangør: Redd Barna, Forum for Utvikling og Miljø, ADRA Norge, Afghanistanskomiteen, Care, Caritas, Changemaker, Digni, FOKUS, Forut, Himalpartner, Kirkens Nødhjelp, Misjonsalliansen, Norges Vel, Plan Norge, Press - Redd Barna Ungdom, Regnskogsfondet, WWF Norge, Røde Kors, SAIH, SOS-Barnebyer, Strømmestiftelsen, Utviklingsfondet, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Norsk Folkehjelp, Sex og Politikk, FN-Sambandet, Atlas-Alliansen

Norge, og verden, har en enorm jobb foran oss: Innen 2030 skal ekstrem fattigdom være avskaffet, alle barn skal få innfridd sin rett til overlevelse, læring og trygghet. Alt innenfor planetens tålegrenser. Dette koster penger: FN har beregnet at det trengs mellom 3,3 og 4,5 billioner dollar årlig for å finansiere bærekraftsmålene - i utviklingsland alene. I 2017 ga rike land i overkant av 145 milliarder dollar i bistand, mindre enn 5 prosent av det (laveste) årlige anslaget for hva som må til.

Les mer
14.aug2018

Arendalsuka: Norges rolle i den globale kampen mot antibiotikaresistens

Arendal maritime hotell, Dampen
Arendal

12:30 - 14:30

Arrangør: Forum for uvikling og Miljø, LHL Internasjonal, Changemaker

Antibiotikaresistens er en menneskeskapt global krise. Livreddende medisiner vil slutte å virke, og i fremtiden kan vi dø av det som i dag er ufarlige infeksjoner. Utviklingen peker mot 10 millioner dødsfall årlig i verden fra 2050.

Les mer