Innhold som omhandler emnet «SDG3»

Ber regjeringen gjøre mer for å bekjempe sult

Antallet mennesker som sulter øker, og pilene peker dermed feil vei for bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. Forum for utvikling og miljø håper regjeringens kommende handlingsplan for bærekraftige matsystemer presenterer ny norsk politikk for å snu den negative trenden.

God helse innen 2030?

Med bærekraftsmål 3 har landene blitt enige om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder innen 2030. God helse er viktig for å nå de andre målene, og motsatt. Denne publikasjonen viser hvordan Norge har prioritert og kan prioritere for å styrke helsesatsingen - med anbefalinger for hvert delmål.