Innhold som omhandler emnet «Menneskerettigheter»

Klart budskap fra Control Arms

Arms Trade Treaty (ATT) trer i kraft på julaften. ForUM var tilstede da aksjonister fra hele verden var samlet i Berlin med klar beskjed til myndighetene: It's time to stop "green lighting" dodgy arms deals!

KLP utestenger Posco

ForUM gleder seg over nyheten om at KLP trekker seg ut av Posco fordi de ikke vil endre praksis som kan forhindre barnearbeid. - Dette er en konkret støtte til kampen mot barnearbeid, sier rådgiver i ForUM.

Anbefalinger til regjeringens stortingsmelding om menneskerettigheter

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

Slapp lovendring om samfunnsansvar

1. juni trer endringen i regnskapsloven i kraft, som krever redegjørelse om samfunnsansvar for alle store foretak. Rundt 450 selskaper berøres. – En altfor sen og lite konkret endring, mener Gunhild Ørstavik, fagrådgiver i ForUM.