• Hjemmeside

  FNs bærekraftsmål

 • Hjemmeside

  Våpenhandel

 • Hjemmeside

  Matsikkerhet

 • Hjemmeside

  Klima

 • Hjemmeside

  Norge som investor

Godt nyttår! ...men hvordan?

Nytt år, nye muligheter. Og utfordringer. Her er fem fra Forum for utvikling og miljø, med nyttårsforsetter og anbefalinger for en bedre, grønnere, fredeligere og mer rettferdig verden i 2017. 

Fredeligere nytt år

2016 var preget av krig, terror og uansvarlig våpenhandel. Se hva ForUM fikk til i 2016, og hvordan vi i 2017 vil bidra til å styrke kontrollen med - og åpenheten om - våpenhandelen.

Sammen for effektiv bistand

Regjeringer lover å styrke sivilsamfunnets rolle som utviklingsaktør. Det skjedde under et toppmøte om globalt partnerskap for effektivt utviklingssamarbeid. ForUM deltok.

Konvensjonen om biologisk mangfold:

Ikke lenge til 2020

Om fire år skal de 20 Aichimålene være oppnådd, men foreløpig ligger ni av ti land svært langt bak både når det gjelder ambisjoner og tiltak. Selv om det er fattet mange gode vedtak på partsmøtet, så er man helt avhengig av at hvert enkelt land implementerer vedtakene skikkelig, og setter seg mål som faktisk gjør det mulig å stoppe tapet av naturmangfold.

Konvensjonen om biologisk mangfold:

Rapport fra CBD-forhandlingene

Konvensjonen skal bevare naturmangfoldet, sikre bærekraftig bruk av biologiske ressurser, og sikre en rettferdig fordeling av godene som oppnås ved bruk av genetiske ressurser. Tap av naturmangfold er, sammen med klimaendringer, vår tids største miljøutfordring, men temaet får liten politisk oppmerksomhet.

Flere nyheter