• Hjemmeside

    Norge som investor

  • Hjemmeside

    FNs nye utviklingsmål

Foto: Foto: Yan Arief Purwanto (Creative Commons)

Reisestipend for journalister

Forum for utvikling og miljø utlyser et reisestipend på inntil 20.000 kroner til journalister i Norge for reportasjearbeid i et utviklingsland.

Foto: WTO/Studio Casagrande

Maktkampen fortset i WTO

Kampen mellom rike land og utviklingsland tilspissar seg etter at fristen for eit arbeidsprogram for avslutning av Doha gjekk ut.

Bærekraftsmål vedtas

Verdens land har i kveld blitt enige om nye mål for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes. -Historisk, sier ForUM som har fulgt FN-forhandlingene fra begynnelsen.

Flere nyheter

Kalender

22okt2015

Hvordan skape gode jobber?

Arrangør: Fellesrådet for Afrika, Forum for Utvikling og Miljø, Fafo, Fokus, Agenda, LO, Fagforbundet, Industri Energi og Norad.