Frokostmøte:

Matbudsjett med handlingsrom?

Regjeringen lanserte i juni 2019 sin Handlingsplan for bærekraftige matsystemer i utviklingspolitikken. I statsbudsjettet for 2020 blir innsatsen bak handlingsplanen tydeligere. Gir statsbudsjettet handlingsrom nok til å oppfylle planens mål? Velkommen til frokostmøte 22. oktober!

Statsbudsjettet:

Svak bærekraftsrapportering gjør ingen klokere

Når statsbudsjettet blir lagt frem neste uke, får Stortinget regjeringens rapport om hvordan det står til med bærekraftsmålene og samstemthet i norsk utviklingspolitikk. Men vil de bli noe klokere?

Klimafinansiering:

Ber om styrket innsats på klimatilpasning

Forum for utvikling og miljø ber regjeringen styrke innsatsen på klimatilpasning betraktelig. Les vårt innspill til regjeringens kommende strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og bekjempelse av sult her.

Sult:

Godt begynt er halvt fullført

Fokus på samstemthet, bærekraftsmålene og finansiering er avgjørende for at regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer skal få maksimal effekt, skriver Forum for utvikling og miljø og fem andre organisasjoner i Nationen

Norge i FN:

-Solberg leverte ikke på klimatoppmøtet

Erna Solberg har nå talt på FNs klimatoppmøte i New York. -Solberg kommer med gammelt nytt og var lite ambisiøs i FN i dag, mener Forum for utvikling og miljø som er i New York.

Flere nyheter

Se ForUMs temasider om alle de 17 bærekraftsmålene