• Hjemmeside

  Agenda 2030

 • Hjemmeside

  Våpenhandel

 • Hjemmeside

  Klima

 • Hjemmeside

  Norge som investor

Brett opp ermene Vidar!

Debattinnlegg på trykk i VG 26.6.2016: 

Etter å ha fulgt klimaforhandlingene oppsummerer vi slik: norske myndigheter har alt for svake ambisjoner og kommer ikke til å etterleve intensjonene i Paris-avtalen som ble ratifisert av Norge forrige uke.

UNGP feirer 5 år

For fem år siden ble FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) enstemmig vedtatt av FNs Menneskerettighetsråd. Det har blant annet ført til nye lovreguleringer i EU for offentlig innkjøp og til vår egen Nasjonale handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter.

Har strammet opp selskaper i 40 år

OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper har i 40 år prøvd å bedre oppførselen til multinasjonale selskaper. Det går alt for sakte mener sivilsamfunnsorganisasjoner.

300 ledere i Oslo for FNs bærekraftmål

Børge Brende, presidenten i Afrikabanken, FNs SDG-ansvarlige og ForUM er blant innlederne på et seminar mandag om hvordan næringslivet o.a kan bidra til bærekraftsmålene. Vertskap er UD, NHO, Yara og ForUM.

Flere nyheter