• Hjemmeside

  FNs bærekraftsmål

 • Hjemmeside

  Våpenhandel

 • Hjemmeside

  Matsikkerhet

 • Hjemmeside

  Klima

 • Hjemmeside

  Norge som investor

CBD:

Toppmøte om biomangfold

Mot slutten av uka starter toppmøtet under Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD). Hovedtema for årets møte er hvordan hensynet til biomangfold kan integreres i alle sektorers ressursbruk. Fra ForUM deltar WWF, Spire og Regnskogfondet.

COP22:

Veien fra Paris

Valget i USA og lite fremgang i konkretisering av Paris-avtalen preger oppsummeringen av COP22 som ble avsluttet ti timer på overtid.

COP22:

Norges klimatentamen

I år var det Norges tur til å gjennomgå hvordan vi følger opp klimamålene gjennom klimatentamen, eller Multilateral Assesment (MA) som det egentlig heter.

Høringsinnspill: :

Stortingsmelding om hav

ForUM ønsker velkommen regjeringens initiativ til en Stortingsmelding om hav, og ambisjonen om å ta et internasjonalt lederskap på området.

COP22 godt i gang

Til tross for at Trump har tatt mye av oppmerksomheten denne uken er COP22 godt i gang. Delegatene startet arbeidet med en ekstra styrke ettersom Parisavtalen allerede har trådt i kraft. 

Norfund sakker akterut i Norden

En ny rapport viser at Norfund kommer dårlig ut på både menneskerettigheter, utviklingseffekt og skatt i en ny sammenligning av de nordiske utviklingsfinansinstitusjonenes (DFIenes) innsats for å nå FNs bærekraftsmål.

Flere nyheter