• Hjemmeside

    Norge som investor

  • Hjemmeside

    FNs nye utviklingsmål

Enighet om nye bærekraftsmål

Verdens land har i kveld blitt enige om nye mål for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes. -Historisk, sier ForUM som har fulgt FN-forhandlingene fra begynnelsen.

Kontaktpunktet avviser to klagesaker mot NBIM

I går offentligjorde det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv at de har avvist to ulike klagesaker mot Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter Statens pensjonsfond utland, ofte kalt Oljefondet

Foto: Control Arms/Flickr

Våpenhandelskontroll viktigere enn noensinne

Våpenhandelsavtalen trer i kraft i en tid preget av farlige konflikter og uro. Sterk implementering er essensielt, understreker ForUM og Kristelig Fredsplattform i et brev til utenriksministeren før møter i Geneve neste uke. 

Flere nyheter