• Hjemmeside

    Norge som investor

  • Hjemmeside

    FNs nye utviklingsmål

Ungdomspolitikerne møtte statssekretæren til debatt

Hvordan kan næringslivet best bidra til bærekraftig utvikling de neste 15 årene? Årsmøtedebatten ForUM arrangerte gikk rett på sak. I panelet gikk statssekretær Morten Høglund (FrP) i debatt med ungdomspolitikere fra KrfU, Unge Venstre, SU og Heidi Finskas fra KLP Kapitalforvaltning.

Tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i New York

Etter tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i FN-forhandlingene om finansiering for utvikling, har de nordiske NGO-plattformene kommet med et felles innspill til sine utenriksdepartement om hvordan de mener at nordiske land må agere.

Høglund til årsmøtedebatten

ForUM inviterer til årsmøtedebatt torsdag: Hvordan kan næringslivet best bidra til bærekraftig utvikling de neste 15 årene? Statssekretær Morten Høglund deltar sammen med KLP og ungdomspolitikere.

Foto: Control Arms/Flickr

Våpenhandelsavtalen må redusere lidelser

- Våpenhandelsavtalen må bidra til å redusere lidelser, sier ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan som skal til Wien der statspartene neste uke diskuterer hvordan den nye FN-traktaten skal virke. I dag sendte ForUM brev til utenriksministeren om dette.

Flere nyheter

Kalender