• Hjemmeside

  Agenda 2030

 • Hjemmeside

  Våpenhandel

 • Hjemmeside

  Klima

 • Hjemmeside

  Norge som investor

Høring oljefondet

Forum har levert høringsinnspill til myndighetene om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015: vi har kommet en lang vei, og mye har blitt bedre. Likevel er det flere viktige punkt vi mener må gjennomføres før vi kan bli stolte av fondet vårt. 

Venter på vendepunktet

Norge signerte Parisavtalen, men hvor blir det av vendepunktet i klimapolitikken? Vi er bekymret for Norges manglende oppfølging av vedtakene fra Paris, skriver representanter for 13 organisasjoner.

Markering mot våpeneksport

34 organisasjoner la i dag ned roser foran stortinget i en markering mot at norske våpen eksporteres til autoritære regimer som Saudi Arabia og deretter, for eksempel, brukes i ulovlig krig mot sivile i Jemen.

Sivilsamfunnet under press

Hvordan står det egentlig til med det som i følge FNs generalsekretær er selve demokratiets oksygen? Det spørsmålet ble stilt da ForUM avholdt årsmøte og debatt i går.

Hvordan nå bærekraftsmålene

Forum-nettverket leverte i dag anbefalinger til myndighetene på alle 17 bærekraftsmål. Norge skal, som et av verdens første land, høres i FN i juli på hvordan vi tenker å oppfylle intensjonene i Agenda 2030.

Innspill: Bærekraftsmålene

Norge er i den første gruppen land som skal høres i FN i juli om hvordan de vil implementere bærekraftsmålene og Agenda 2030. Derfor jobber ForUM i disse dager med felles innspill fra medlemmene.

Flere nyheter