Rådgiver – strategi og kunnskapsforvaltning

Regnskogfondet
Oslo
Rådgiver
Fast
23. okt. 2022
Madel Gunnarshaug Rosland, madel@rainforest.no, 980 62 451

Søknadsfrist snarest (senest 23. oktober).

Det neste tiåret blir avgjørende for om vi lykkes med å redde de siste regnskogene, og vi i Regnskogfondet skrur opp innsatsen. Regnskogfondet støtter om lag 70 ulike samarbeidsorganisasjoner i verdens viktigste regnskogsland.

I vårt nye team for strategi og resultater søker vi etter deg som vil bidra til implementeringen av Regnskogfondets strategi mot 2030 gjennom å utvikle gode systemer for å implementere, følge med på (monitorere) og etterleve strategien. Stillingen vil også videreutvikle Regnskogfondet som en kunnskapsorganisasjon gjennom god kunnskapsforvaltning på tvers av hele organisasjonen.

Teamet for strategi og resultater inngår som ett av to team i Organisasjonsavdelingen. Det er ansvarlig for oppfølgingen av organisasjonens strategi- og resultatarbeid, gjennom støtte, system- og metodeutvikling for og med resten av organisasjonen. Teamet skal gjøre Regnskogfondet i stand til å analysere viktig informasjon og bruke kunnskap til å forbedre forvaltning og resultatoppnåelse. I stillingen vil du samarbeide med avdelingen, andre team og være strategisk rådgiver opp mot ledelsen.

Arbeidsoppgavene vil inkludere:

 • Sikre gode systemer for å gå fra strategi til implementering i arbeidet med å redde regnskogen.
 • Lede og tilrettelegge for arbeidet med å gjennomføre (el. implementere) strategien, inkludert planlegging på kort og lengre sikt, oppfølging (monitorering) og rapportering. Samarbeide med tilskuddsforvaltere i arbeide med planlegging og rapportering til givere.
 • Lede utviklingen av analyser som gir tilstrekkelig bakgrunn for strategiske beslutninger for nye initiativ, tilpasse strategioppfølgingen til endrete behov, identifisere risikoer eller forbedringsområder.
 • Utvikle retningslinjer, rutiner og verktøy som støtter god implementering av strategien.
 • Koordinere utviklingen av styrende dokumenter i Regnskogfondet
 • Ansvarlig for utvikling system og verktøy for kunnskapsforvaltning
 • Sette organisasjonen i stand til å hente og dele kunnskap på en god måte
 • Bidra til kunnskapsdeling i samarbeidet, til kollegaer i ulike roller og med ulik erfaring.
 • Bidra til organisasjonens arbeid med systematisk læring, utvikling og forbedring for å oppnå våre mål.

Stillingsinnehaveren vil også bidra inn i andre prosesser og oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God analytiske evner og evne strategisk tenkning
 • Erfaring og forståelse for planlegging og evaluering, tilpasse planer og programmer til endringer i rammevilkår, og forståelse for hvordan integrere læring på et systemnivå
 • Dyktig på å systematisere og tilgjengeliggjøre store mengder kunnskap. I stand til å se det store bildet og organisasjonens beste uten å miste detaljene av syne
 • Erfaring med å koordinere og samarbeide med andre på tvers av geografisk plassering, kultur og fagfelt/ansvarsområder.
 • Erfaring med prosessledelse – trives med samarbeid på tvers av organisasjonsstruktur, med evne til å motivere og påvirke for å sikre resultatoppnåelse.
 • Sterk på både muntlig og skriftlig kommunikasjon, erfaring med effektiv kommunikasjon
 • Gode IT-ferdigheter, erfaring med vanlige programmer som Office-pakken fra Microsoft, og gjerne med mer spesialiserte verktøy anvendt til strategi- og/eller resultatoppfølging.
 • Kunnskap om regnskogsbevaring og urfolks rettigheter er et pluss
 • Engelsk som arbeidsspråk både skriftlig og muntlig er et krav. Kunnskap i norsk, fransk, spansk, portugisisk eller indonesisk er et pluss

Andre kvalifikasjoner, samt muligheten for raskt å tilegne seg kunnskap og kompetanse nevnt over, kan veie opp for manglende kvalifikasjoner. Personlighet egnethet vil vektlegges.

Utdanning og erfaring:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevante samfunnsfag. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Bred erfaring med prosesser, verktøy og tilnærminger til planlegging, monitorering, evaluering og læring.

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfull stilling
 • Et arbeidsmiljø preget av mangfold, raushet og humor
 • En unik mulighet til å jobbe med et av vår tids mest eksistensielle temaer: klima- og naturkrisen
 • Lønn etter Regnskogfondets gjeldende lønnssystem og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Kontorer sentralt i Oslo

Stillingen er en 100% fast stilling ved hovedkontoret i Oslo.

For informasjon om stillingen ta kontakt med Madel Gunnarshaug Rosland: Madel@rainforest.no eller telefon 980 62 451

Rainforest Foundation Norway supports indigenous peoples and traditional populations of the world’s rainforests in their efforts to protect their environment and secure their customary rights. RFN was established in 1989 and works alongside local environmental, Indigenous, and human rights organizations in the main rainforest countries in the Amazon region, Central Africa, Southeast Asia, and Oceania. RFN is an independent organization, and part of the international Rainforest Foundation network, with sister organizations in the United Kingdom and the USA.

Søknadsskjema