Mottaksledere til akuttinnkvartering av flyktninger

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Mottaksledere til akuttinnkvartering av flyktninger
Midlertidig
04. des. 2022
Milena Tevanovic, MilTev357@npaid.org, XX

Norsk Folkehjelp er bedt om å operere flere akuttinnkvarteringer for flyktninger som ankommer Norge som følge av krigen i Ukraina. Akuttinnkvarteringen skjer på hotell, og skal være et midlertidig botilbud for mennesker som kommer til Norge for å søke asyl, og de er døgnbemannede. Beboerne vil hovedsakelig være enslige kvinner, familier med barn, og eldre fra Ukraina. Omtrent 40% av de som kommer er barn. Lokasjoner er ikke endelig avklart, men sannsynlig beliggenhet er Oslo-området og sentrale Østlandet i første omgang. Antatt varighet for oppdraget er 6-12 måneder.

Mottaksapparatet er i en krevende situasjon med behov for rask oppskalering og etablering av en trygg og forsvarlig drift. Derfor vil det være viktig at våre mottaksledere kan bidra til god og tydelig ledelse, og kan bidra til å skape trygge rammer for både ansatte og flyktningene som ankommer akuttinnkvarteringen.

Mottaksleder må være forberedt på å håndtere et stort antall ankomster, en bemanning som består av både ansatte og frivillige med mye engasjement, og et bredt samarbeid med UDI, politiet, vekterselskap, kommunen og hotellpersonalet.

Du kan finne mer informasjon på nettsidene til UDI om kommunenes ansvar og om akuttinnkvartering.

Vi gjør oppmerksom på at vi i hht Utlendingslovens § 97 er pålagt å innhente politiattest.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil inkludere

 • Faglig, økonomisk og personalmessig drift ved lokasjonen
 • Sikre at driften skjer i tråd med intensjonene og i tråd med UDIs krav til akuttinnkvartering av flyktninger
 • Overordnet koordinering med den aktuelle kommunen, UDI og politiet
 • Tett samarbeid med hotellet og vekterselskap om innkvartering og andre beboerforhold
 • Ivareta samarbeid med frivillige fra Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner, samt øvrige ressurser i lokalmiljøet
 • Målbære Norsk Folkehjelps verdier og prinsipper i driften av akuttinnkvarteringen
 • Samarbeide med andre enheter i Norsk Folkehjelp

Din kompetanse kan bestå av

 • Erfaring med drift av akuttmottak, flyktningemottak, asylmottak, transittmottak eller lignende
 • Erfaring fra andre stillinger med flyktningefaglig/flerkulturelt innhold eller relevans
 • Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare situasjoner
 • Ledererfaring
 • God økonomisk innsikt og forståelse
 • Relevant, høyere utdanning kan være en fordel

Norsk Folkehjelp kan tilby en heltids lederstilling knyttet til et krevende, men svært viktig samfunnsoppdrag. Vår organisasjon er preget av høy aktivitet og kompetanse samt et sterkt engasjement. Hos oss blir du en del av en organisasjon som driver handlingsrettet, forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser.

Lønnsnivået for stillingen er fra kr 642.194 -734.594, avhengig av kompetanse og relevant erfaring.

Søknadsskjema