ForUM i media

Her legger vi jevnlig ut noen av sakene hvor ForUM uttaler seg i media. NB! Ikke alle medieklipp kommer opp her.

2021

Stresset mot 1,5

Adresseavisen, 06.11.21

Les saken her (+)

Kloden har det ikke bra. I Glasgow er målet at temperaturøkningen skal begrenses til 1,5 grader. Skal det oppnås, har verden hastverk.

Kronikk: Naturbaserte løsninger er kun løsninger dersom det ikke går på bekostning av naturen eller menneskerettighetene

Naturpress, 05.11.21

Les saken her

Naturens bidrag er et viktig tema under det pågående klimatoppmøtet i Glasgow, og blir også viktig i forhandlingene om en ny naturavtale i 2022.

Naturen har viktige funksjoner som er sentrale for vår evne til å bremse klimaendringene og tilpasse oss de endringene det allerede er for sent å unngå, blant annet gjennom å styrke motstandskraften i møte med tiltagende ekstremvær. Dette blir ofte omtalt som naturbaserte løsninger.

For at naturbaserte løsninger skal være et verktøy i kampen mot klimakrisa, må de ikke gå på bekostning av verken natur eller menneskerettigheter.

– Det er fortsatt helt åpent

Dagsavisen, 02.11.21

Les saken her

Mye kan fortsatt skje under klimatoppmøtet i Glasgow etter at statsministrene og presidentene har reist hjem, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide: - Det er fortsatt helt åpent.

[...] Lillian Bredal Eriksen er seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM), en paraplyorganisasjon med over 50 norske medlemsorganisasjoner, og er i Glasgow.

– Det er bra at regjeringen øker støtten til klimafinansieringen, men økningen er dessverre for liten sett i forhold til behovet som fattige land har for å møte klimaendringene, sier Eriksen til Dagsavisen.

– Vår siste gode sjanse

Dagsavisen, 31.10.21

Les saken her

Et vendepunkt for menneskeheten – det håper verten Boris Johnson at klimatoppmøtet skal bli. Xi Jinping og Vladimir Putin blir hjemme, men Joe Biden stiller med topptungt lag i Glasgow.

[...] En av dem som skal være her i to uker er Lillian Bredal Eriksen, som er seniorrådgiver på klima i Forum for utvikling og miljø (ForUM). Det er en paraplyorganisasjon med over 50 norske medlemsorganisasjoner, hvorav flere av disse er representert i Glasgow.

– Selv etter 26 toppmøter styrer vi mot en tre grader varmere klode. Det er derfor avgjørende at dette toppmøtet sikrer forpliktende avtaler som gir reelle utslippskutt, og det er nødt til å skje raskt, sier Eriksen.

Kronikk: Se opp for klimagapet i Glasgow

Dagsavisen, 30.10.21

Les saken her

Mind the gap, se opp for gapet! Dette utrykket fra tuben i London, passer godt til klimakrisen og til klimatoppmøtet. Det er et alvorlig gap mellom løfter nasjonene har gitt til FN og de faktiske utslippskuttene i verden. Selv etter 26 toppmøter, styrer vi mot en tre grader varmere klode. Det er derfor avgjørende at dette 26. klimatoppmøtet i Glasgow sikrer forpliktende avtaler som gir reelle utslippskutt.

Det er på høy tid at verdens land blir enige om strenge retningslinjer for rapportering og regelverk som sikrer at kvotehandelen faktisk reduserer utslippene.

Vi kan ikke reise til Glasgow og be andre om å øke ambisjonene hvis vi ikke tar tyren ved hornene selv.

Dinosaurens tale til FN: – Ikke velg utryddelse, det er en dårlig idé

Vårt Land, 27.10.21

Les saken her

Flere norske sivilsamfunnsorganisasjoner understreker også at det er viktig at midlene balanseres mellom utslippskutt, tilpasning og allerede påførte skader og tap. Det siste har det vært vanskelig å få rike land til å bidra med penger til. Forum for utvikling og miljø er paraply for 50 norske organisasjoner og understreker at klimafinansiering er svært viktig for å bygge tillit til å få fattige land med på nødvendige internasjonale avtaler for å begrense klimaendringene.

Kronikk: Ønskeliste til en ny regjering

Nationen, 15.10.21

Les saken her

Kronikk med FN-sambandet

Fra 2016 til 2021 har Norge hatt en negativ utvikling på seks av FNs 17 bærekraftsmål. På de øvrige målene har utviklingen stagnert.

[...] Vårt ønske er at den nye regjeringen raskt vil videreutvikle handlingsplanen, slik at den blir et nyttig og effektivt verktøy for å sikre at lokale, nasjonale og globale tiltak trekker i samme retning.

Kjære nye regjering, vi har tapt fire år når det gjelder å konkretisere hva vi i Norge skal bidra med, dersom vi skal nå bærekraftsmålene. La oss ikke miste fire nye!

Støres plattform: Utdanning savnes, men ny regjering får også ros

Bistandsaktuelt, 13. oktober

Les saken her

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, minner om at pandemien har vært et stort steg tilbake for å nå målet om å utrydde sult og ekstrem fattig og for god helse og stans av farlige klimaendringer innen 2030.

- Skal målene nås innen 2030, kreves store ambisjoner i alle land. Ambisjonene er langt fra det som trengs for å nå målene innen 2030, både i Norge og globalt, sier Sund-Henriksen om Hurdalsplattformen.

Frykter for naturvernet uten SV

Dagsavisen, 01.10.2021

Les saken her

– Vi er bekymret over årsakene til at SV har trukket seg fra regjeringssonderingene. Det gjør oss veldig urolige. Vi skulle gjerne sett at prioriteringen av natur og klima ble tyngre vektet i forhandlingene, sier Ingrid Rostad, fagrådgiver for natur i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Telenor vil selge seg ut av Myanmar etter press fra militærjuntaen. Nå kan planene skrotes.

Aftenposten, 27.09.2021

Les saken her

– At OECDs kontaktpunkt vil behandle klagen, betyr at det er en reell mulighet for at Telenor har brutt retningslinjene for ansvarlig selskapsdrift.

Det sier Diego Foss, fagrådgiver i ForUM, i en pressemelding.

– Vi mener at salget må settes på vent frem til det er avklart om Telenor har handlet innenfor de anerkjente standardene for ansvarlig næringsliv.

OECD vurderer klage på Telenor-salg

NRK, 27.09.2021

Les saken her

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske klima-, miljø- og utviklingsorganisasjoner, støtter klagen. De sier det er første gang OECD skal behandle et selskaps ansvar når de selger et datterselskap. Fagrådgiver i ForUM, Diego Foss, sier saken kan sette en standard for hvilke vurderinger selskaper må gjøre før de selger.

Finansdepartements ekspertutvalg foreslår nullutslippsmål for Oljefondet

Transit, 20.08.2021

Les saken her.

– Det er ingen tvil om at Statens pensjonsfond utland (SPU) per i dag er en klimasinke, en rekke institusjonelle investorer har allerede tydelige mål om nullutslipp og det blir stadig flere. Når ekspertgruppen nå foreslår det samme for fondet, så er det tydelig at dette verken handler om aktivisme eller å gjøre fondet til et klimapolitisk verktøy. Det er rett og slett finansiell gambling å ikke omstille seg når hele verden er enige om at vi skal nå målene i Parisavtalen, sier ForUMs fagrådgiver for ansvarlige investeringer, Diego Alexander Foss.

Telenor klages inn til OECD etter Myanmar-exit: – En svært stygg ripe i lakken mener Forum for utvikling og miljø

E24, 27.07.21

Les saken her

Kjøperen av Telenors virksomhet i Myanmar skal ha finansielle bånd til militærjuntaen, fremgår det av det offisielle klagebrevet. Flere hundre sivilrettslige organisasjoner stiller seg bak klagen på den norske telegiganten.

– Profilert seg på demokratiseringen

Diego Alexander Foss, fagrådgiver i Forum for utvikling og miljø, reagerer og mener Telenor har «profilert seg på deres bidrag til demokratiseringsprosessen som foregikk i Myanmar».

– Vi mener det er svært alvorlig dersom et statseid, norsk selskap har brutt OECDs retningslinjer og det svekker Telenors omdømme i Myanmar at de nå står i to saker hvor de er anklaget for brudd på retningslinjene. Det vil være en en svært stygg ripe i lakken dersom det nå viser seg at de bryter OECDs rammeverk for ansvarlighet, sier Foss til E24.

Han legger også til at «salget kan også bidra til å svekke Norges omdømme i landet».

Hvilken plass får fattige land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette svarer utviklingsministeren

Transit, 06.07.21

Les saken her

Digital ulikhet

De 14 organisasjonene som har skrevet under mener at hybride møter, hvor deler av møtene forgår digitalt, ikke er gode nok. Brevet viser til det digitale gapet som skaper tilkoblingsproblemer og skyver for mange ut av forumene for deltakelse:

— Både sivilsamfunn og stater har hatt tekniske problemer som har gjort at de ikke får tilgang til møtene, men flere vi snakker med opplever også at myndighetene i landet deres overvåker dem og hindrer dem fra å delta i internasjonale møter, sier daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Kronikk: Vi trenger bærekraftige lærere

Utdanningsnytt, 02.07.21

Les kronikken her

Av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, og Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

Utdanning for bærekraftig utvikling er avgjørende nå og i årene som kommer.

En omlegging til bærekraftig utvikling vil måtte endre Norge. Det vil bli krevende. Derfor må Stortinget sørge for at utdanning for bærekraftig utvikling vektlegges betydelig mer i den nasjonale handlingsplanen for FNs bærekraftmål enn det regjeringen har lagt opp til i sin nylig fremlagte bærekraftsmelding, «Mål med mening».

Intervju: 14 organisasjoner krever at regjeringen garanterer plass på høstens internasjonale forhandlinger

Transit, 02.07.21

Les saken her

I juni sendte 14 norske sivilsamfunnsorganisasjoner brev til statsministeren, utenriksministeren og utviklingsministeren og ba dem garantere rettferdig deltakelse for fattige land og sivilsamfunn under høstens FN- og WTO-toppmøter.

Forum for utvikling og miljø følger både klima- og naturforhandlingene tett, og samarbeider med sivilsamfunn fra hele verden i dette arbeidet og ser med bekymring effekten korona har hatt tilgangen til internasjonale prosesser.

— Flere av våre kollegaer fra asiatiske land som har fulgt naturavtaleforhandlingene har jobbet hele natta i snart to måneder, hjemmefra med familien rundt seg. De er helt utslitte nå, forteller daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Intervju: ForUM om ny berekraftsplan: – For lite for seint

Framtida, 24.06.21

Les saken her

I går lanserte regjeringa ein ny berekraftsplan. Forum for utvikling og miljø meiner planen kjem for seint og er for lite ambisiøs.

– Vi står overfor ei alvorleg klima-, natur- og ulikskapskrise, og har få år på å nå FN sine ambisiøse mål. Vi forventa ein plan som ville ta Noreg i ei ny og berekraftig retning, men denne planen stakar dessverre ikkje ut nokon ny kurs for Noreg.

Det uttalar dagleg leiar i Forum for utvikling og miljø (ForUM) Kathrine Sund-Henriksen i ei pressemelding. Regjeringa lanserte onsdag ein handlingsplan for kva Noreg skal gjere for å bidra til at FN sine berekraftsmål blir nådd innan 2030

Intervju: Norge har vurdert egen bærekraft: Høyt forbruk trekker ned

E24, 23.06.21

Les saken her

Hvis alle i verden hadde brukt like mye ressurser som nordmenn, så ville det ha vært behov for 3,2 jordkloder.

Det er noe av det som kommer frem i en fersk rapport som oppsummerer hvordan Norge ligger an med å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette er andre gang at Norge leverer en frivillig egenvurdering til FN.

Statsrådene presenterer samtidig den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene, bærekraftsmeldingen.

Regjeringens plan er imidlertid ikke ambisiøs, konkret og forpliktende nok. Det mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), som er et nettverk av over 50 norske organisasjoner.

– Vi forventet en plan som ville ta Norge i en ny og bærekraftig retning, men denne planen staker dessverre ikke ut noen ny kurs for Norge. Dette er for lite for sent, sier daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, i en melding.

Intervju: Erna har vært FNs pådriver for bærekraftsmålene i 5 år. Først nå kommer planen for hvordan Norge skal bidra

Naturpress, 22.06.21

Les saken her (+)

Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av over 50 norske organisasjoner – mener regjeringen har kommet skuffende sent på banen. Fra ForUM stilles det nå høye forventninger til regjeringens plan. – Når Norge kommer så sent på banen med en nasjonal plan, er det desto viktigere at planen er ambisiøs og forpliktende – Når Norge kommer så sent på banen med en nasjonal plan, er det desto viktigere at planen er ambisiøs og forpliktende, sier Kathrine Sund-Henriksen til Naturpress.

Kronikk: Samarbeid for bedre løsninger og styrket tillit

Bistandsaktuelt, 17.06.21

Les kronikken her

Selv om myndighetene i alle land har ansvaret for å oppnå bærekraftsmålene, klarer de ikke å finne alle løsningene alene. Hva skal til for å få til god nok medvirkning og samarbeid med andre samfunnsaktører? Spør daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, og direktør ved Oslo Governance Centre, United Nations Development Programme (UNDP), Arvinn Gadgil.

Intervju: – Vi har ikke tid til å vente enda et år på en global plastavtale

Naturpress, 24.02.21

Les saken her

Et av de store temaene under miljøforsamlingen har vært utfordringene verden står overfor, knyttet til marin forsøpling. På sesjonens andre dag inviterte tre samarbeidende land, Ghana, Tyskland og Ecuador, til en ministerkonferanse til høsten, som utelukkende skal handle om marin forsøpling og verdens plastproblem.

– Dette er en fantastisk nyhet for verdens hav, og en flott måte å avslutte den første sesjonen i FNs femte miljøforsamling på, sier Ingrid Rostad.


Kronikk: Norge er på etterskudd

Dagsavisen, 08.02.21

Les saken her

Norge er på etterskudd med gjennomføringen av bærekraftsmålene. Riksrevisjonens refs av regjeringens innsats for å nå målene viser at det er på tide at statsministeren tar lederskap på hjemmebane.

Kronikk skrevet på vegne av 38 ledere av norske miljø- og utviklingsorganisasjoner.


Kronikk: Nesten er langt fra nok

Vårt land, 29.01.21

Les saken her


[...] Regjeringens klimaplan er ikke bare for lite ambisiøs og helhetlig; den betinger en kvotehandel som kanskje ikke er mulig om ett år.

Kronikk av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.


2020

Intervju: – Når 100 millioner mennesker kastes ut i ekstrem fattigdom, hva gjør de da?

Fri fagbevegelse, 16.07.20

Les saken her

Pandemien viser hvor viktig sosiale sikkerhetsnett og arbeidstakeres rettigheter er, mener LOs delegat på FNs stormøte om bærekraftig utvikling.
– Pandemien rammer arbeidslivet hardt og avslører den ekstreme sårbarheten til millioner av mennesker verden over, sier nestleder Kathrine Fauske i LOs internasjonale avdeling.

[...]

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder for nettverket Forum for utvikling og miljø, noterer seg at mange av delegatene snakker et språk som er mer felles i år. Ulikhet er et tema mange flere snakker om, og mange tar opp naturkrisen som verden står overfor, med blant annet tap av artsmangfold. ForUM er et nettverk for over 50 norske organisasjoner.

Omtale: Taler de unges sak

Tønsbergs blad 18.07.20

Les saken her (+)

Embla Regine Mathisen fra Tønsberg representerte norske barn og ungdommer på FNs høynivåmøte på bærekraftsmålene (HLPF) denne uken.

FNS HØYNIVÅFORUM FOR BÆREKRAFTSMÅLENE (HLPF)
■ HLPF møtes årlig i New York i juli.
Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.
■ Temaet for årets møte er er «Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development».
■ Den første uken av HLPF er en tematisk uke der temaer som hvordan verden kan bygges tilbake bedre etter koronapandemien diskuteres. Under den andre uken, høynivåuken («Highlevel segment»), legger 47 land fram sine nasjonale rapporteringer på arbeidet med bærekraftsmålene (VNR).
■ Statsråd for klima og miljø Sveinung Rotevatn, president i UNEA, holdt sitt innlegg den 14. juli.

KILDE: FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ

Felleskronikk: Stortinget må gjøre Oljefondet mer ansvarlig

E24, 22.06.20

Les kronikken her

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har vært vårens store snakkis. Denne ukas rapport fra Etikkutvalget for Oljefondet er langt viktigere for fondets ansvarlighetsarbeid. Nå må Stortinget gripe sjansen, og sikre at banken tar de store skrittene.

Av: Kathrine Sund-Henriksen DAGLIG LEDER FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ, John Peder Egenæs GENERALSEKRETÆR AMNESTY INTERNATIONAL NORGE, Anja Bakken Riise LEDER FRAMTIDEN I VÅRE HENDER, Camilla Viken GENERALSEKRETÆR UNICEF NORGE, Embla Regine Mathisen LEDER CHANGEMAKER, Erik Berg STYREFORMANN HABITAT NORGE, Steinar Winther Christensen LEDER BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON, Henrik Mathias Hvaal DAGLIG LEDER SLUG - NETTVERK FOR RETTFERDIG GJELDSPOLITIKK, Ida Oleanna Hagen GENERALSEKRETÆR FORUT, Lisa Sivertsen AVDELINGSLEDER POLITIKK OG SAMFUNN I KIRKENS NØDHJELP

Innlegg: Gratulerer med valget, nå starter jobben!

Vårt Land, 19.06.20

Les innlegget her

Klimakrisa, ulikhetskrisa og det stadig sterkere presset på begrensede naturressurser er grunnleggende årsaker til de største sikkerhetstruslene vi står overfor. For å kunne ivareta vår alles sikkerhet må Norge ta disse truslene på alvor, både i Sikkerhetsrådet og andre internasjonale arenaer. Vi forventer å se et tydelig og progressivt Norge framover, for en global sikkerhetspolitikk for en fredelig og bærekraftig fremtid, skriver Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM

Intervju om digital naturkonsultasjon

NRK Nyheter, 08.06.20

Se intervjuet her

7. juni samlet Forum for utvikling og miljø over 300 representanter fra sivilsamfunn verden over til tidenes største digitale FN-konsultasjon om naturen. Hør og se mer fra konsultasjonen på NRK Nyheter, hvor rådgiver i ForUM Ingrid Rostad ble intervjuet.

Kronikk: Slik kan Norge være med og stanse naturkrisa

Harvest/Pan magasin, 05.06.20

Les kronikken her

Koronakrisa har vist oss at naturen renser seg selv og vokser villig tilbake, om vi lar den. 2020 må bli året verden og Norge lar seg inspirere til handling.

I dag 5. juni er verdens miljødag. Og i år er den spesiell. Det nye tiåret tok oss med storm. På noen få uker satte et virus verden ute av spill og minnet oss på hvilke alvorlige konsekvenser det kan ha å ikke leve i harmoni med naturen. Samtidig har naturen de siste ukene vist oss at den renser seg selv og vokser tilbake om vi lar den. Bildene av ren luft over millionbyer og av fisker i Venezia må inspirere oss til å bygge et nytt samfunn etter korona.

Av: Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM

Leserinnlegg: Gi oss bedre innsyn i Oljefondet

Klassekampen, 02.06.20

Av Diego Alexander Foss, rådgiver i Forum for utvikling og miljø

Les innlegget her (+)

13. mai kom nyheten om at Statens Pensjonsfond Utland (SPU) for første gang har brukt kriteriet om klimagass-utslipp til å ekskludere fire selskaper fra fondet. Samtidig ble det kjent at fondet også har brukt de skjerpede kriteriene rundt kullproduksjon til å ekskludere ytterligere fem selskaper, blant annet den tyske energigiganten RWE.

Avgjørelsen er en seier for sivilsamfunnet, som lenge har jobbet for at SPU skal trekke seg ut av klimaverstinger. Samtidig avslører prosessen bak utestengelsene strukturelle brister i fondets arbeid med ansvarlighet.

Kronikk: Støtt sivilsamfunn under koronapress!

Stavanger Aftenblad, 28.05.20

Av: Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Les kronikken her

KRONIKK: Sterke sivilsamfunn verden over er avgjørende for å gjennomføre omstillinga klimakrisa, naturkrisa og ulikhetskrisa nå krever.

Nå må vi ha to tanker i hodet samtidig og passe på at akutte humanitære behov ikke overskygger det langsiktige arbeidet for politiske rettigheter, omfordeling og fattigdomsbekjempelse.

Som en annen av våre medlemsorganisasjoner, Norsk Folkehjelp, nylig skrev i Bistandsaktuelt: Vi må ikke undervurdere behovet for et oppegående sivilsamfunn i krisetider. Og vi er dessverre ikke bare i en koronakrise.

Norge må øke den politiske og økonomiske støtten til sivilsamfunn – verden over. For uten et sterkt sivilsamfunn, vil verden ikke greie å gjennomføre den sosiale, økonomiske og miljømessige omstillinga klimakrisa, naturkrisa og ulikhetskrisa krever.

Leserinnlegg: Nasjonal plan for bærekraftsmålene må endre Norge

Dagsavisen, 08.05.20

Les leserinnlegget her

"Onsdag leste vi i Dagsavisen at regjeringen skal lage en nasjonal handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Dette er gode nyheter. ForUM har bedt om en slik plan siden målene ble vedtatt i 2015, og Stortinget ba regjeringen lage en handlingsplan allerede i 2017. Med ti år igjen til deadline for bærekraftsmålene, var det sannelig på tide.

FNs bærekraftsmål er ekstremt ambisiøse og umulig å nå uten en god plan. Det kan vi få nå. Så langt har Norge rapportert til FN på de målene vi er flinke på. Det blir en fin skryteliste for regjeringen, men tar oss ikke videre i arbeidet for en bærekraftig omstilling i Norge.

En god handlingsplan må ta tak i de målene vi er dårlige på, løfte dilemmaene, og sette inn støtet der det gjelder. For bærekraftsmålene gjelder alle, både fattig og rik. Målene gjør alle land til utviklingsland, og krever endring også i «utviklede» land som Norge." (følg lenken over for å lese hele)

Nå kommer planen for å gjøre Norge bærekraftig

Dagsavisen, 29.04.20

Les saken her

Etter gjentatte oppfordringer har regjeringen bestemt seg for å lage en nasjonal handlingsplan for å oppnå FNs bærekraftsmål.

– Stortinget har bedt regjeringen om å lage en plan, og Høyre programfestet det i 2017, likevel nøler regjeringen, påpekte daværende leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan, overfor Klassekampen i januar 2019.

Intervju: –Vi må ta med lærdom fra koronakrisa når vi skal løse klima- og naturkrisa

Naturpress, 01.04.20

Les saken her

Forum for utvikling og miljø (ForUM) favner om lag 50 ideelle organisasjoner, hvorav miljøorganisasjoner utgjør omlag en femtedel. FNs 17 bærekraftsmål står sentralt i organisasjonens arbeid. Leder Kathrine Sund-Eriksen mener at arbeidet med å få regjeringen til å føre en samstemt politikk for FNs bærekraftsmål ikke kan stanse selv om det er krisetid.

– Tvert imot må arbeidet intensiveres, så i ForUM jobber vi sammen med våre medlemmer hardt med å utforme og fremme konstruktive forslag til krisepolitikk som også er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig på lang sikt, sier Sund-Eriksen.

Ber om bærekraftige krisepakker

Dagsavisen, 28.03.20

Les saken her

Først må vi bruke krisepakkene til å redde flest mulig arbeidplasser. Deretter må vi prioritere bedrifter som vil bidra til å redde naturen og klimaet, anbefaler miljøorganisasjonene.

Kronikk: Norge må ta sin del av klimadugnaden – nå

ABC Nyheter, 13.03.20

Les kronikken her

Når regjeringen samles neste uke til budsjettkonferansen må de høre på de som roper høyest om klimakrisen.

Kronikk av: Jan Thomas Odegard (Utviklingsfondet), Silje Ask Lundberg (Naturvernforbundet), Kathrine Sund-Henriksen (Forum for Utvikling og Miljø) Øyvind Eggen (Regnskogfondet) og Martha Rubiano Skretteberg (Caritas Norge)

Omtale: Norge først ut av alle vestlige land: Lover å kutte klimautslippene minst 50 prosent

ABC Nyheter, 07.02.20

Les saken her

Søndag går fristen ut for å melde inn nye klimaambisjoner for landene i Parisavtalen. Lenge var det tvil om Norge ville slå følge med EU og bryte fristen. Fredag kom avklaringen.

Hva er rettferdig? Naturvernforbundet står sammen med Forum for Utvikling og Miljø, Kirkens Nødhjelp og Regnskogfondet bak «Norway’s Fair Share of Meeting the Paris Agreement» (Norgesrettferdige andel for å oppfylle Parisavtalen). Beregnet av anerkjente Stockholm Environmental Institute (SEI) viser rapporten at vår rettferdige andel av den globale dugnaden for klima innebærer et kutt på 53 prosent av våre utslipp i 1990 innen 2030. I tillegg kommer norskfinansierte tiltak i andre land.

Intervju: - Det betyr noe at Norge gjør det, men jo flere som stiller tøffe krav, jo enklere er det for alle

EnerWE, 07.02.20

Les saken her

Én av aktørene som applauderer det nye kuttforslaget, er paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø. - Vi ønsket oss et mål på 53 prosent kutt nasjonalt.ette er veldig bra, og er et viktig skritt, sier daglig leder til enerWE.

Hun er likevel tydelig på at Norge må fokusere på kutt på hjemmebane. -Disse utfordringene kan vi ikke kjøpe oss fri fra og legge opp til at det er andre land som skal kutte. Norge må ta ansvar, sier hun.

Intervju: Store klimaforventninger til den nye miljø-statsråden

Bistandsaktuelt, 24.01.20

Les saken her

Forum for utvikling og miljø er spent på den nye statsråden: –Norge har tidligere sagt at vi vil vente til EU har meldt inn sitt nye klimamål, men den nye norske regjeringen har nå gode muligheter til å styrke norsk klimapolitikk. Nå håper vi Rotevatn vil vise at han er en ambisiøs og utålmodig klima- og miljøminister og starte sin ministerperiode med å holde FNs frist 9. februar, ved å melde inn et mer ambisiøst klimamål på 53 prosent nasjonale kutt innen 2030, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i FoRUM.

Intervju: Lyspunkt i et dramatisk år

Vårt Land, 01.01.20

Les saken her (betalingsmur)

I land etter land innføres ulike typer menneskerettighetslover for å sikre en bedre etisk standard i næringslivet. I høst kom også et regjeringsnedsatt etikkutvalg med forslag til en slik lov i Norge. – En god norsk lov kan sikre at norske bedrifter tar ansvar, og gjøre det mye enklere å være etisk forbruker, sier Hannah Eline Ander i Forum for utvikling og miljø.

2019

Intervju: Lite framgang på årets klimatoppmøte i Madrid

Klassekampen, 16.12.19

Les saken her

En liten gruppe økonomisk mektige stater, som også er store utslippsland, har vært bremseklossene, forteller Håkon Grindheim, som deltok på møtet den første uka. –Landene som vil minst – USA, Saudi-Arabia, Brasil, Japan og Australia – har fått størst gjennomslag, sier Grindheim, som representerer Kirkens Nødhjelp og paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø.

Intervju: Holder aktivister utenfor

Klassekampen, 4. desember 2019

Les saken her

I KLINSJ: Brasils klimaaktivister har blitt presset ut av landets delegasjon til klimatoppmøtet i Madrid. Men det stopper dem ikke fra å kjempe for Parisavtalen.

[...] Kristina Fröberg fra paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø sier at store deler av sivilsamfunnet i Latin-Amerika er imot Brasils anti-regelpolitikk.

– Sivilsamfunnet jeg samarbeider med i Latin-Amerika, er helt enig med den norske posisjonen om at vi trenger et regelbasert system. De vil enkelt og greit nå klimamålene, sier Fröberg. Fröberg understreker at kjøp av klimakvoter ikke kan erstatte egne utslippskutt. I tillegg må rike land styrke klima­bistanden til fattige land, sier hun.

Krav om klimabistand får imidlertid også gjenklang i Bolsonaro-administrasjonen. Miljøminister Minister Ricardo Salles har indikert at han vil kjempe for at Brasil får så mye som mulig av de 100 milliardene amerikanske dollar i årlig klimafinansiering som utviklingsland har blitt lovet innen 2020, melder Reuters.

Intervju: Redd Barna vil ha 1 prosent BNI til klimabistand

Vårt Land, 9. oktober 2019

Les saken her (bak betalingsmur)

Etter mangeårig politisk kamp ble det i 2016 flertall på Stortinget for hvert år å sette av 1 prosent av Norges rikdom til bistand. Nå vil Redd Barna innføre det samme målet for klimabistand.

[...]

Daglig leder i Forum for Utvikling og Miljø, Kathrine Sund-Henriksen, sier at Norge må bidra både med en veldig mye sterkere klimatilpasning i sør og klimakutt på hjemmebane enn i dag, dersom vi skal ta våre forpliktelser på alvor.

ForUM består av rundt 50 norske organisasjoner som kjemper for en globalt mer rettferdig fordeling, basert på solidaritet, menneskerettigheter og økologisk bæreevne. I et brev til statsminister Erna Solberg krever de at Norge som en start dobler støtten til Det grønne klimafondet til 1,6 milliarder kroner når fondet skal fylles opp senere i høst.

Kronikk: Godt begynt er halvt fullført

Nationen, 27. september 2019

Les kronikken her

Denne uka lanserte regjeringens sin Handlingsplan for bærekraftige matsystemer internasjonalt på FNs generalforsamling. Hvordan kan den få maksimal effekt?

Av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Jan Thomas Odegard, leder i Utviklingsfondet; Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag; Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge; Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas; Reinaart Pretorius, utviklingssjef Norges Vel internasjonal avdeling.

Omtale: Landbruket bør ikke stikke hodet i sanden

Nationen, 24. september 2019

Les omtale av ForUM i kommentar av Kato Nykvist, politisk redaktør i Nationen

Presset føler nok også vår egen statsminister, Erna Solberg, på. Hennes tale på FN-toppmøtet ble møtt med kritikk. "Vi er særlig skuffet over at ikke regjeringen kommer med noen nye klimamål om hjemlige kutt og i tillegg resirkuleres gamle løfter om klimafinansiering som nye", sa Ingrid Rostad til NRK. Rostad er rådgiver i Forum for utvikling og miljø, som er et nettverk av over 50 norske klima-, miljø- og utviklingsorganisasjoner. Hun synes ikke Solbergs tale svarte til FNs generalsekretær António Guterres' oppfordring til statslederne om å ikke gå på talerstolen med mindre de la fram skjerpede nasjonale klimaplaner.

Pressure grows to rein in oil industry

Newsinenglish.no, 24. september 2019

Les saken her

NEWS ANALYSIS: Norwegian officials are under increasing international pressure to get serious about restructuring the country’s economy away from its reliance on polluting fossil fuels. Prime Minister Erna Solberg drew criticism after what many called a “disappointing” presentation at the UN’s Climate Action Summit on Monday, while a new UN report due next spring is expected to call on Norway to halt new oil and gas projects.

Solberg disappointed both foreign aid and environmental organizations on Monday that accused her of merely “recirculating” old promises of emissions cuts. “We are especially disappointed that the (Norwegian) government isn’t offering any new climate goals or emissions cuts at home and presents old promises on climate financing (elsewhere) as new,” Ingrid Rostad told Nowegian Broadcasting (NRK). She represents a network of more than 50 Norwegian climate, environmental and foreign aid organizations (Forum for utvikling og miljø).

–Stor skuffelse etter Ernas tale til FN

NRK, 23. september 2019

NEW YORK (NRK): – Norge resirkulerer gamle løfter på klimatoppmøtet i FN. Det er reaksjonen fra bistands- og miljøorganisasjonene.

Les saken her

– Vi er særlig skuffet over at ikke regjeringen kommer med noen nye klimamål om hjemlige kutt og i tillegg resirkuleres gamle løfter om klimafinansiering som nye. Vi mener ikke dette svarer på den veldig direkte oppfordringen fra FNs generalsekretær, sier Ingrid Rostad til NRK.

Hun er rådgiver i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av over 50 norske klima-, miljø- og utviklingsorganisasjoner.

Skuffelse over Erna på klimatoppmøtet: “Norge styrer mot 3 graders oppvarming”

Naturpress, 23. september 2019

Les saken her

-Hverken nytt eller ambisiøst

Fra Forum for utvikling og miljø uttrykkes det skuffelse over hva statsminister Erna Solberg leverte mandag kveld i New York.

– Vi hadde håpet å se Regjeringen svare på invitasjonen fra FNs generalsekretær med å presentere noe helt nytt i New York. Dagens løfte er verken nytt eller ambisiøst, og vi er skuffet over at Norge kamuflerer gamle løfter som nye. Gamle løfter blir ikke nye av å presenteres i et nytt møte. Dette er særlig alvorlig når Trump har trukket USAs støtte til klimafondet, sier Ingrid Rostad som er i New York for ForUM (nettverket representerer over 50 klima-, miljø- og utviklingsorganisasjoner).

-For lave ambisjoner

P4 og P5, 23. september 2019

Les mer her

Flere klima- og miljøorganisasjoner er skuffet over statsminister Erna Solbergs tale til FNs klimatoppmøte i New York i dag. Rådgiver i Forum for utvikling og miljø, Ingrid Rostad, sier til NRK at det blant annet er skuffende at regjeringen ikke kommer med nye klimamål om hjemlige kutt. Rostad mener også at gamle løfter om klimafinansiering resirkuleres som nye.

Kronikk: Klimatoppmøte krever ny norsk klimapolitikk

Dagbladet, 22. september 2019

Les kronikken skrevet av 17 norske organisasjoner her.

FNs generalsekretær inviterer til ekstraordinært klimatoppmøte i New York. Statsledere som bare kommer for å snakke, er ikke velkomne. Dette er vårt brev og bønn til vår statsleder, Erna Solberg, om å pakke kofferten med ny klimapolitikk.

Skrevet av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM); Gaute Eiterjord, leder i Natur og ungdom; Embla Regine Mathisen, Leder i Changemaker; Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond; Annabelle Lefébure-Henriksen, daglig leder i Fairtrade Norge; Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet; Hege Skarrud, leder i Spire; Berit Hagen Agøy, generalsekretær Mellomkirkelig råd for Den norske kirke; Anne Cathrine Uteng da Silva, generalsekretær i FN-sambandet; Steinar Winther Christensen, leder i Besteforeldrenes klimaaksjon; Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet; Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender; Liss Schanke, for styret i Internasjonal kvinneliga for fred og frihet; Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge; Jan Thomas Odegard, daglig leder i Utviklingsfondet; Henrik Mathias Hvaal, daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk; Benedicte Giæver, direktør i NORCAP – Flyktninghjelpens beredskapsstyrke

Millioner av barn og unge verden over streiker for klimaet

TV2, 20. september 2019

Les saken her

Demonstrasjonene blir holdt i forkant av at verdens ledere møtes i New York for å delta på FNs hovedforsamling neste uke. Mandag samles de til FNs klimatoppmøte.

[...] Krav til Solberg

Sammen med ledere fra 16 andre organisasjoner har Forum for utvikling og miljø sendt et brev til statsminister Erna Solberg med nye krav om klimakutt.

Krever ny klimapolitikk fra Norge i New York

Bladet Vesterålen, 20. september 2019

FNs generalsekretær har erklært klimakrise og invitert til ekstraordinært klimatoppmøte i New York mandag. Statsledere som bare kommer for å snakke er ikke velkomne. 17 norske organisasjoner ber Solberg om å presentere ny og mer ambisiøs klimapolitikk i New York. Norge er blant landene som får lov å tale i FN.

Les saken her

Kronikk: Forskningsbaserte krav

Vårt land, 25. juni 2019

Ungdommens krav om klimafinansiering er både nødvendige og realistiske: Klimastreikende ungdom krever at Norge må gi minst 65 milliarder årlig i klimafinansiering. Dette ble i en sak på NRK fremstilt som tilfeldig og urealistisk av Frps Terje Helleland og BIs Gunnar Eskeland. Regjeringspartiene stemte ned forslaget i Stortinget. Men tallet er ikke tatt ut av løse lufta. Det kommer fra verdensledende Stockholm Environmental Institute (SEI) i rapporten «Norway’s Fair Share of Meeting the Paris Agreement».

Les kronikken her

Kronikk skrevet av Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker; Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet; Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, Forum for utvikling og miljø; Gaute Eiterjord, leder, Natur og Ungdom; Øyvind Eggen, generalsekretær, Regnskogfondet; Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder, KFUK-KFUM Global

Omtale: Utdanning er en rettighet, ikke en vare

Bistandsaktuelt, 11. juni 2019

Kronikk av Beathe Øgård, leder i SAIH

«Meldingen er klar fra meg – vi skal ikke støtte kommersielle krefter i utdanning,» sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein på en utdanningspolitisk faglunsj arrangert av det norske nettverket for Global Campaign for Education (GCE) og ForUM for utvikling og miljø forrige uke.

Les kronikken her

Kronikk: Utdanningsfinansiering: Hva innebærer et globalt lederskap?

Bistandsaktuelt, 4. juni 2019

Kronikk fra Forum for utvikling og miljø og GCE Norge:
Vi er langt unna målet om at alle barn skal få gratis kvalitetsutdanning. Med dagens tempo når vi det først i år 2100. Norges globale lederskap på utdanningsfinansiering trengs sårt for å komme raskere i mål, men hva innebærer det - helt konkret?

Med bærekraftsmål 4 har verdens land blitt enige om å sikre alle barn gratis og god utdanning innen 2030, og i juli skal statsledere og ministre møtes ved FNs hovedkvarter i New York og diskutere fremgangen mot å nå målet.

FNs generalsekretærs framdriftsrapport fra 2018 viser at verden ikke er i rute med å nå bærekraftsmål 4 om gratis kvalitetsutdanning til alle innen 2030. Verdenssamfunnet har investert alt for lite i utdanning. Hvis det fortsetter som i dag, vil det ta minst 70 ekstra år før alle barn og unge går på skole.

Forum for utvikling og miljø og Global Campaign for Education Norge (GCE) er to store nettverk, og vi har stilt oss bak et tydelig krav til norske myndigheter: Skal Norge beholde tittelen som global leder i utdanning må de ta til orde for retten til gratis, inkluderende kvalitetsutdanning og ta opp kampen mot den økende kommersialisering av utdanningssektoren.

Les kronikken her

Kronikk: Tar du bærekrafts-ballen, Erna?

Bistandsaktuelt, 29. mai 2019

Kronikk fra 29 norske organisasjoner og foreninger: Det er et paradoks at Erna Solberg, som var en forkjemper for en global handlingsplan for bærekraftsmål 3 om god helse, ikke er tydeligere på ballen hjemme i Norge. Det er på høy tid med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene.

Les hele kronikken her

Kronikk: Stans norsk våpeneksport

NRK Ytring, 22. mai 2019

Krigen i Jemen pågår nå. Norsk eksport av militært materiell til land som kriger i Jemen pågår nå. Dette viser at det er noe grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport.

Les hele kronikken her.

Kronikken er signert av: Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM); Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna; Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker; Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp; Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp; John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty International Norge; Thea Tveter Lysvik, leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom; Pål Trautmann Olerud,talsperson og styremedlem for Norges Fredsråd; Irene Elise Hamborg, styreleder i Norges Fredslag.

Ber om stans i all oljeleting

Stavanger Aftenblad, 20. mai 2019

Miljøvernorganisasjoner har startet en underskriftskampanje med mål å stanse all leting etter olje og gass i Norge. I oppropet blir regjeringen bedt om å stanse all oljeleting og legge ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon, samt investere i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

- Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår er ikke forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig utlyst rekordmange nye letelisenser. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for millioner som allerede lider i dag og for våre barn og barnebarn og alle som kommer etter oss, heter det i oppropet.

Les sak i Stavanger Aftenblad her.

– Urfolk bærer stor risiko

NRK Sápmi, 18. mai 2019

Sametingets kritikk av oljefondet for manglende urfolks etikk, er på sin plass, mener leder i menneskerettighetsnettverk. I dag foregår næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med urfolksrettigheter, hevder Sametinget. Nå vil de ha «kjøreregler som styrker» urfolkskampen.

De har derfor skrevet brev til NBIM, Norges Bank Investment Mangament (NBIM), som forvalter Oljefondet.

– Urfolk bærer en stor risiko ved næringsvirksomhet, gjennom å ha sitt livsgrunnlag tett knyttet til naturressurser. De blir ofte utelatt i dialogen, fordi de har svak representasjon i beslutningsorgan, sier fungerende leder i ForUM, Ingrid Rostad.

Les saken her

KrF vil trappe opp bistand til landbruk

Bistandsaktuelt, 05.05.19

KrF vil at det skal satses ses mer på bistand til landbruk og matsikkerhet. Rapport anbefaler å ikke glemme småbøndene. Ifølge rapporten var «småbønder» og «småskala fiskere» fraværende som målgruppe for norsk bistand i statsbudsjettet for 2019. I stedet brukte regjeringen mer generelle betegnelser som «bønder» og «fiskere og oppdrettere». Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, mener at dette gjenspeiler en uheldig utvikling.

– FN mener at småbønder, under de rette forholdene og med målrettet støtte, kan være med på å skape en ny og bærekraftig landbruksrevolusjon som kan løfte en milliard mennesker ut av fattigdom. Vi mener derfor det er bekymringsfullt at småbønder ikke lenger var en uttalt målgruppe i statsbudsjettet for 2019, skriver Rostad i en epost til Bistandsaktuelt.

Les saken her

Kronikk: Tør Norge ta kampen mot skatteflukt?

Vårt Land, 25. april 2019

Dagens internasjonale skattesystem favoriserer rike over fattige og er overmoden for endring. Norge kan bidra mer for at fattige land får skattepengene de har krav på.

Felleskronikk fra: Ingrid Rostad, Fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø; Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp; Hege Skarrud, Leder i Spire; Embla Mathisen, Leder i Changemaker; Thea Tveter Lysvik, Leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom; Mathilde Dahl, 1. Nestleder i Attac.

Les kronikken her

Youtube-serien «Mission impact» vil skapa engasjement for FNs berekraftsmål

Framtida.no, 4. april 2019

Alle verdas land har blitt einige om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringane før 2030. Kva har tre norske ungdommar å stille opp med mot enorme, globale utfordringar?

PLAST, VÅPEN OG SKATTEPARADIS: Denne gongen er ho «Plast-Penelope» som reiser til Trøndelag for å forstå kor omfattande plastproblematikken er. Tysdag 2. april kom alle seks episodane i Youtube-serien «Mission impact».

Produsentane bak webserien er Hacienda Film og Differ Media, som også står bak blant anna den kjente Thank you for the rain og dokumentaren frå Bygdepride. Serien er laga i samarbeid med Forum for utvikling og miljø, med eit mål om å skape engasjement rundt berekraftmåla til FN.

Bloggar Victoria Frostmann Skau (20) og Kim Mateo (27) fyller dei andre to hovudrollene i den nye webserien. Gjennom seks episodar tek dei fatt på tre av dei største ufordringane på kloden: plast, våpeneksport og skatteparadis.

Les saken her

Nå kommer nettserien om de unges kamp for framtida – Mission Impact (se trailer her)

Naturpress, 1. april 2019

Krig. Fattigdom. Miljøkrise. Nettserien Mission Impact følger tre norske ungdommer som tar opp kampen for en bærekraftig framtid.

"VI SITTER ALLE PÅ SUPERKREFTER FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID"
Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, mener serien både provoserer og berører, men viktigst av alt – den engasjerer.

– For når problemene er presentert og tårene er tørket, følger Mission Impact deltakerne inn i kampen for forandring, og deltakerne nekter å la seg stoppe. Gjennom det varierte persongalleriet, viser serien at vi alle sitter på superkrefter i kampen for en bærekraftig framtid, sier Rostad.

Serien er produsert av Hacienda Film og Differ Media, kjent for prisbelønte produksjoner som Sweatshop, Motherhood og Thank You For The Rain. Serien er laget i samarbeid med Forum for utvikling og miljø og deres 50 medlemsorganisasjoner.

Les saken her

Equinor klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Dagsavisen, 31. mars 2019

Bakgrunnen er en ulykke i 2017 der seks arbeidere fra Sør-Korea omkom og mange ble skadet.

Krever innføring av menneskerettighetslov: ForUM er svært kritisk til at Equinor så langt har nektet å offentliggjøre rapporten.

– Åpenhet om denne typen hendelser er avgjørende for at andre skal kunne lære, og dermed minske sjansen for nye lignende hendelser, sier daglig leder i ForUM Ingrid Rostad, som viser til forventningene om åpenhet i OECDs retningslinjer. Hun mener det på høy tid at Norge følger i fotsporene til blant andre Frankrike, og innfører en menneskerettighetslov for næringslivet som pålegger selskaper å gjøre grundige aktsomhetsvurderinger, også i leverandørkjeden.

–En menneskerettighetslov for næringslivet vil gjøre det mulig å følge opp norske selskaps forpliktelser, også med tanke på kravet om åpenhet, sier Rostad.

Les saken i Dagsavisen her

Les også NTB-sak her (Teknisk ukeblad)

Genmanipulert mygg mot malaria – kan bli nytt miljøproblem

Mygg med redigert arvemateriale skal ta knekken på malariamyggen i Afrika. De genmanipulerte organismene kan bli et miljøproblem i framtiden, frykter FN.

ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner, har i anledning arbeidet med den internasjonale biomangfoldkonvensjonen i Egypt i november, anbefalt norske myndigheter et moratorium mot mer omfattende genetiske endringer som kan utslette hele arter. Det ble imidlertid ikke flertall for et moratorium mot gendrivere på FNs biodiversitetskonferanse i Egypt. Særlig afrikanske land, som trenger å bli kvitt malariamyggen, stemte mot dette.

Les saken her

Ungdomsopprøret fortsetter i ny nettserie

Bistandsaktuelt, 26. mars 2019

Sist uke demonstrerte titusener av barn og unge for klima. En ny nettserie vil ta engasjementet enda lenger. «MISSION IMPACT» skal få norske unge opptatt av våpeneksport, forsøpling og skatteflukt.

Neste uke legges serien «Mission Impact» ut på nett. Gjennom seks episoder tar miljøaktivist Penelope Lea (14), filmskaper Kim Mateo (27) og blogger Victoria Skau (20) «opp kampen mot vår tids største utfordringer», som det heter på seriens hjemmeside.

Ved å reise til skatteparadiser, våpenfabrikker og forsøplet fjærestein, får ungdommene oppleve problemene på nært hold. Deretter reiser de hjem og finner ut hvordan de selv kan være med å løse dem.

Les saken her.

Ungdom med handlekraft

Ny Tid, 21. mars 2019

BÆREKRAFTSMÅL: Den nye serien Mission Impact viser engasjert ungdom som krever handling. Den slippes først på sosiale medier. Mission Impact er en ny ungdomsserie om FNs bærekraftsmål med lanseringsdato 2. april. Det er dokumentarfilmprodusentene Differ Media og Hacienda Film og Forum for utvikling og miljø (ForUM) som står bak serien. Vi får være med når Penelope (14) oppdager maritim forsøpling, Victoria (19) oppdager våpeneksport og Kim (27) oppdager skatteparadiser.

Les intervju med ForUM og filmskaperne i Ny Tid her

Oljefondet skulle ut av kullkraft: Står fortsatt med 74 milliarder i kullindustrien

Stavanger Aftenblad, 6. mars 2019

Snart fire år etter Stortingets historiske vedtak om å trekke Oljefondet ut av kullindustrien, har fortsatt fondet 74 milliarder kroner i kullindustrien.

Vedtok uttrekk i 2015: 27. mai 2015 var en gledens dag for de som i en årrekke hadde jobbet for at Oljefondet skulle trekke seg ut av kullkraftindustrien. Da vedtok nemlig Stortinget å trekke ut selskaper med mer enn 30 prosent kull ut i porteføljen ut av Oljefondet.

–Vi er veldig glade for at Oljefondet trekker seg ut av kull. Gratulerer til Stortinget og alle som har stått på. Framtiden i våre hender, WWF, Greenpeace, flere av våre medlemmer og mange andre hasr gjort en kjempeinnsats. Dette er en viktig seier for klima, miljø og helse jublet daglig leder Andrew Preston i Forum for Utvikling og Miljø - et nettverk med 50 norske organisasjoner.

Stavanger Aftenblad

Norge uten egen bærekraftsplan for fjerde år

NTB, 27. og 28.01.19

Norge har aldri fått på plass en egen handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Likevel reiser Erna Solberg til andre deler av verden og predikerer de samme målene. – Stortinget har bedt regjeringen om å lage en plan, og Høyre programfestet det i 2017, likevel nøler regjeringen, sier leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan.

NTB-sak publisert bl.a. i Vårt Land, Klassekampen, ABC Nyheter, Vesterålen Online, Haugesunds avis, EnerWE og Resett.

Les online her

​Bistandsorganisasjonane om ny regjeringsplattform: – Bra for menneskerettar, dårleg for klima

Framtida.no, 18.01.19

Bistandsorganisasjonane har både ris og ros å kome med til den nye regjeringa. Regjeringa må legge vanskelege dilemma på bordet for å klare å nå berekraftmåla før 2030. Det meiner Borghild Tønnessen-Krokan, dagleg leiar for Forum for utvikling og miljø.

– Det er eit kjent paradoks at Norge for eksempel satsar på olje og samtidig bekymrar seg for farlege klimaendringar. Og eksporterar militærmateriell til land som krigar i Jemen, samstundes som me driv humanitær bistand for å motverke dei verste konsekvensane av den same krigen.

Les hele saken her

2018

«Denne jula krev eg at politikarar tek ansvar»

Innlegg i Sunnmørsposten og Sunnhordland fra KFUK KFUM Global, 19.12.18

Rapportomtale: Rapporten, Norways Fair Share, er skrive på oppdrag frå Regnskogfondet, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø for å avgjere Noreg sitt rettferdige bidrag. Konklusjonen er at Noreg må løyve 50 mrd. kr til utsleppskutt i resten av verda. No er det opp til regjeringa, med Erna i spissen, å handle. Denne jula ynskjer eg ikkje fleire lovnader om gåver til klima, eg treng ei ansvarspåskriving!

Les innlegget her

Vinn eller forsvinn på FNs klimatoppmøte: – Du vet aldri om noen plutselig blir ekstra vanskelige

ABC Nyheter, 14.12.18

Norge har her i Polen sagt at de skal doble støtten til Det grønne klimafondet fra 400 til 800 millioner kroner, og fått mye positive reaksjoner på det.

«Men dette er et gammelt løfte fra 2015, selv om det i Polen har blitt oppfattet som nye penger. Det kreves også enda mer og vi venter fremdeles på forsikringer om at dette er nye, friske penger, ikke bare omplassering av annen klimafinansiering.»

Les hele saken her.

Svar til Astrup

Klassekampen, 14.11.18

Det er bra at regjeringen vil følge opp hensynet til menneskerettighetene i næringslivsbistanden, men hvordan vil de gjøre det hvis verken myndighetene i landet eller selskapene selv tar ansvar?

Les innlegget her

Signert John Peder Egenæs, Amnesty International Norge Johan N. Hermstad, Fellesrådet for Afrika Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender Henriette Killi Westhrin, Norsk Folkehjelp Heidi Furustøl, Initiativ for Etisk Handel Gro Lindstad, FOKUS (Forum for kvinner og utvikling) Anders Haug Larsen, Regnskogfondet Borghild Tønnessen-Krokan, Forum for utvikling og miljø

Fiji på Stortinget

Naturpress, 19.10.18

En Talanoa - en dialogtradisjon fra øystaten Fiji - skal hjelpe politikerne på Stortinget til å finne svarene for å møte en truende klimakollaps.

25. oktober arrangerte Forum for utvikling og miljø, Arbeiderpartiet og flere organisasjoner en Stortingstalanoa.

Les mer på Naturpress.

Organisasjoner utfordrer regjeringen til høyere utslippskutt

14.08.18 -NTB m.fl.

Klimarapport lansert på Arendalsuka: I en ny rapport som er framlagt av Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og miljø og Regnskogfondet, går det fram at Norge må bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030. Minst 53 prosent må tas hjemme, er kravet.

Bistandsaktuelt.

Naturpress.

NTBs sak ble også publisert bl.a. i Nettavisen, Vårt Land, Stavanger Aftenblad, Varden, Sunnmøringen og Firda.

Rådmann Ole Petter Finess: - Vi bruker bærekraftmålene i vårt arbeid

Fredrikstad Blad, 09.07.2018

Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette å øke. Byene fungerer som en smeltedigel fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

- FNs bærekraftsmål er viktige instrumenter for å utvikle Fredrikstad, sier rådmann Ole Petter Finess.

- Kommunenes arbeid er svært viktig. Deres bidrag til bærekraft er helt nødvendig, sier hun til Fredrikstad Blad.

Les saken her.