Diskusjonsnotater

ForUMs diskusjonsnotater er ment som bakgrunnsinformasjon og kunnskapsgrunnlag for diskusjon. Notatet står for forfatterens regning og reflekterer ikke nødvendigvis vedtatt politikk eller ForUM og andre ForUM-medlemmers synspunkter.

Ønsker du å utvikle et diskusjonsnotat? Ta kontakt med seniorrådgiver Tonje Viken på Tonje@forumfor.noDiskusjonsnotat 02/2019
En handlingsplan for samstemthet: En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene kan bidra til økt samstemthet.

Diskusjonsnotat 01/2019
Norge trenger en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene: Norges ambisjoner for bærekraftsmålene må få konsekvenser også i Norge