Reagerer sterkt på at bistandsmidler skal brukes til å ta imot flyktninger i Norge

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Reagerer sterkt på at bistandsmidler skal brukes til å ta imot flyktninger i Norge

Dagen etter at FN-sjefen ber om økt fokus på de globale konsekvensene av krigen i Ukraina foreslår Regjeringen å ta 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet. - Uforståelig sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Bistandspenger til norske kommuner

I går uttrykte FNs generalsekretær bekymring for hvordan krigen i Ukraina truer den globale matsikkerheten og ba om økt fokus på konsekvensene av Ukrainakrigen. I dag ble det klart at Regjeringen ønsker å ta 4 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til å dekke utgifter knyttet til flyktninger som har ankommet Norge fra Ukraina. Forum for utvikling og miljø har sammen med over 40 andre organisasjoner lenge bedt om at en krisepakke for Ukraina finansieres utenfor bistandsbudsjettet og reagerer sterkt på dagens nyhet.

- Dette er i realiteten et kutt på 4 milliarder til verdens mest sårbare. Norske kommuner blir nå mottaker av norsk bistand som skulle gått til verdens fattigste som sliter med økende matvare- og drivstoffpriser, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø Kathrine Sund-Henriksen.

Ukrainakrigens katastrofale ringvirkninger

Konsekvensene av pandemien og krigen rammer land svært ulikt. Norge ligger an til å tjene seks ganger så mye på oljeeksport som vanlig, ifølge E24. Samtidig advarte Verdensbanken nylig mot at verden står overfor en “menneskelig katastrofe” på grunn av verdensomspennende matpriskrise som følge av krigen i Ukraina. Svært mange land, særlig i Afrika, er avhengige av importert mat og gjødsel fra Russland og Ukraina.

- Regjeringen har brukt flere milliarder på krisepakker de siste årene. Det er helt uforståelig at Norge i denne situasjonen ikke skal kunne bidra med mer midler, både til verdens fattigste og flyktningene fra Ukraina, sier Sund-Henriksen.

Flere forskere uttrykker også stor bekymring for at økte priser og matmangel vil bidra til økt sosial uro og høyt konfliktnivå andre steder i verden.

- Statsministeren har selv sagt at han er urolig for at økte priser og matmangel skal føre til sosial uro og konflikt i verden. Da er det merkelig at regjeringen samtidig foreslår å kutte i vårt bidrag til å dempe risiko for nød og konflikt andre steder. Skal vi unngå de mest katastrofale ringvirkningene av krigen må alle land bidra med det de kan, sier Sund-Henriksen.

Setter sin lit til SV

Sund-Henriksen setter nå sin lit til SV, som tidligere denne uken sa seg uenig i prinsippet om å ta fra bistandsbudsjettet for å finansiere Ukrainapakken.

- Dette kuttet er mindre enn vi fryktet og viser at det finnes handlingsrom i Regjeringen. Likevel har fire milliarder stor betydning for alle de menneskene som har havnet i ekstrem fattigdom på grunn av krisene verden nå står i. Nå håper vi SV prioriterer å redde bistandsbudsjettet i de kommende forhandlingene, avslutter Sund-Henriksen.Kontakt:

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er et nettverk for ca. 60 norske organisasjoner som jobber med klima, miljø, fred, utviklingspolitikk og menneskerettigheter.