Norske organisasjoner med menneskerettighetskrav til klima- og miljøministeren

Foto: Ben White

Norske organisasjoner med menneskerettighetskrav til klima- og miljøministeren


14 organisasjoner krever i et åpent brev sendt til klima- og miljøministeren Espen Barth Eide og utenriksministeren Anniken Huitfeldt at Norge støtter retten til et levelig og sunt miljø gjennom å stemme for resolusjonen når den blir tatt opp i FNs generalforsamling i juli.

Retten til et levelig og sunt miljø er avgjørende for at mennesker kan leve gode liv. De siste årene har denne retten blitt diskutert i FNs menneskerettskonvensjon, og FNs menneskerettighetsråd vedtok i oktober 2021 en resolusjon som anerkjenner tilgangen til et sunt og bærekraftig miljø som en universell rett. Resolusjonen skal videre behandles i FNs generalforsamling, og denne avstemningen er sentral for å gi tyngde til vedtaket fra FNs menneskerettighetsråd.

Flere norske organisasjoner har mottatt henvendelser fra internasjonalt sivilsamfunn hvor det kom fram at Norge ikke støtter resolusjonen. Norge har i mellomtiden spilt en svært viktig rolle i arbeidet for å anerkjenne miljøforsvarere som menneskerettighetsforsvarere, og anerkjennelse av retten til et levelig miljø er en naturlig videreføring av dette. Derfor burde det være en selvfølge at Norge bidrar konstruktivt i arbeidet med å etablere det som en universell rettighet og stemmer for resolusjonen.

Les brevet her


For mer informasjon kontakt:

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167