Møt oss på Arendalsuka!

Møt oss på Arendalsuka!

Mandag 15. august går årets Arendalsuka av stabelen. Forum for utvikling og miljø stiller både som medarrangør av flere arrangementer, moderator og paneldeltaker. Her kan du møte oss!

Her kan du møte ForUM på Arendalsuka 2022:


Mandag 15. august:

Norsk politikk og bærekraftig utvikling

Kl. 12.00-12.45
Båten M/S Sandnes, Festsalen
Mer informasjon

Arrangeres av Fafo og Forum for utvikling og miljø.

Norge scorer høyt på internasjonale utviklingsindekser. Samtidig blir de globale ulikhetene større, de menneskelige klimautslippene øker, og jordas naturområder reduseres. Hva er sammenhengene – og hvordan kan Norge bidra til global bærekraft?

Innledninger og paneldebatt: Hva må til for å nå handlingsplanens målsetninger?

 • Inge Herman Rydland, Tidligere spesialrådgiver for Norges arbeid med bærekraftsmålene i Utenriksdepartementet: Handlingsplanens mål og politiske utfordringer
 • Kathrine Sund-Henriksen, Daglig leder, Forum for utvikling og miljø: Sentrale dilemmaer i norsk utviklingspolitikk
 • Svein Erik Stave, Forsker, Globale Studier, Fafo: Politiske verktøy og prioriteringer for å sikre bærekraft
 • Runa Haug Khoury, Chief Executive Officer, AION by Aker BioMarine: Næringslivets bidrag til bærekraft og handlingsplanens mål

Samtalen modereres av Ida Morén Strømsø, seniorrådgiver i Redd Barna og tidligere ungdomsrepresentant til Regjeringens samstemthetsforum.

Save Soil

Kl. 15.00-16.00
Impact Hub Agder Arendal
Mer informasjon

Arrangeres av Norad og Det moderne India.

Save Soil er en global bevegelse dannet av den spirituelle lederen Sadhguru. Bevegelsen jobbet for å finne løsninger på den globale matkrisa gjennom å fokusere på jord.

Med:

 • Erik Solheim, styremedlem i Det moderne India
 • Sadhguru
 • Heidi Bade, Norad
 • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM
 • Torleiv Næss Ugland, Terramarine AS
 • Ashish Sahu, CambiTirsdag 16. august

Framtidsblikk: Marin forsøpling i Norge og Arktis

Kl. 09.00-11.00
GRIDs bakgård, inngang fra Rådhusgaten
Mer informasjon

Arrangeres av Senter mot marin forsøpling (Marfo) og GRID-Arendal. Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM, modererer samtalen.

Paneldeltakerne deler erfaringer som utgangspunkt for et visjonært framtidsblikk og felles diskusjon om det videre arbeidet mot marin plastforsøpling i Norge og Arktis.

Naturkrisen – og hvordan den løses

Kl. 12.00-14.00
GRIDs bakgård, inngang fra Rådhusgaten
Mer informasjon

Arrangeres av WWF Verdens naturfond. ForUM deltar i panelet.

Norge har sammen med de fleste av verdens ledere har erklært at vi står ovenfor en naturkrise. Verdens økonomer, helseeksperter og andre samfunnsaktører er alle klare på hvor stor risiko verdenssamfunnet står overfor på grunn av dagens massive naturtap. Hvordan ser naturkrisa ut i Norge? Hva må vi gjøre her hjemme for å stanse naturtapet? Og hvordan kan FNs nye naturavtale bli et godt verktøy for å bekjempe naturkrisa?

Med:

 • Jon Bjartnes, Politikkansvarlig, WWF Verdens naturfond
 • Vigdis Vandvik, Professor i økologi, Universitetet i Bergen
 • Kjetil Solbakken, Generalsekretær, BirdLife Norge
 • Kathrine Sund-Henriksen, Daglig leder i ForUM
 • Mathias Stang, Rådgiver, WWF Verdens naturfond
 • Michael Tetzschner, Stortingspolitiker, Høyre
 • Ola Elvestuen, Stortingspolitiker, Venstre
 • Sigrid Hagerup Melhuus, Statssekretær, Arbeiderpartiet og Klima- og miljødepartementet
 • Benedicte Lund, Fylkestingsrepresentant Viken, Miljøpartiet De Grønne

Onsdag 17. august

Den store utviklingsdebatten: Klima- og utviklingspolitikk

Kl. 18.30-19.30
Arendal Kino, sal 1, Bærekraftscenen
Mer informasjon

Den store utviklingsdebatten er miljø-, humanitær- og utviklingsorganisasjonenes årlige samarbeidsarrangement på Arendalsuka. ForUM er en av over 30 medarrangører for årets debatt.

I Hurdalsplattformen står det at «klima- og utviklingspolitikken skal forenes». Vi spør: Hva betyr egentlig det?

Med:

 • Anne Beathe Tvinnereim, utviklingsminister (Sp)
 • Espen Barth Eide, klima- og miljøminister (Ap)
 • Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø SUM ved UiO
 • Carin Smaller, forsker og medforfatter til rapporten Ceres2030
 • Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM

Solidaritetsquiz

Kl. 20.00-21.00
Thon hotel Arendal
Mer informasjon

Arrangeres av SAIH, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, og Forum for utvikling og miljø.

Ta med deg venner og kolleger, og utfordre deres små grå i kategorier som geografi, musikk, kjendiser og mat – alt med en eller annen obskur utviklingspolitisk link.