Fafo og ForUM på Arendalsuka: Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

Fafo og ForUM på Arendalsuka: Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

Norge scorer høyt på internasjonale utviklingsindekser. Samtidig blir de globale ulikhetene større, de menneskelige klimautslippene øker, og jordas naturområder reduseres. Hva er sammenhengene – og hvordan kan Norge bidra til global bærekraft? Her kan du se opptak fra debatten.

Se opptak fra debatten her:Arrangementsbeskrivelse:

Fafo og ForUM på Arendalsuka: Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

I juni 2021 ble Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 offisielt godkjent i statsråd. Planen har tittelen «Mål med mening». Den gjør rede for status for bærekraftsmålene globalt og nasjonalt, og skisserer overordnede strategier for hvordan hvert enkelt mål skal kunne nås innen 2030. Et sentralt tema som tas opp flere steder i planen er dilemmaer og konflikter mellom ulike bærekraftsmål og politiske målsetninger, og spesielt mellom nasjonale politiske interesser og globale bærekraftsutfordringer. Handlingsplanen slår blant annet fast at «Norsk politikk innen handel, landbruk, menneskerettigheter, migrasjon, investeringer, klima, miljø, energi og sikkerhet tar sikte på å utformes slik at den bidrar til global utvikling i samsvar med bærekraftsmålene».

I dette arrangementet ser vi på hvilke sammenhenger og dilemmaer som finnes i forholdet mellom nasjonal politikk og de globale bærekraftsmålene, og diskuterer hvordan myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og forskning kan bidra til å oppfylle handlingsplanens målsetninger - med særlig vekt på å sikre «samstemthet» mellom ulike initiativer.

-------------------

Innledninger og paneldebatt: Hva må til for å nå handlingsplanens målsetninger?

- Inge Herman Rydland, tidligere spesialrådgiver for Norges arbeid med bærekraftsmålene i Utenriksdepartementet: Handlingsplanens mål og politiske utfordringer

- Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder, Forum for utvikling og miljø: Sentrale dilemmaer i norsk utviklingspolitikk

- Svein Erik Stave, forsker, Globale Studier, Fafo: Politiske verktøy og prioriteringer for å sikre bærekraft

- Runa Haug Khoury, Chief Executive Officer, AION by Aker BioMarine: Næringslivets bidrag til bærekraft og handlingsplanens mål

Arrangeres av Fafo og Forum for utvikling og miljø. Samtalen modereres av Ida Morén Strømsø, seniorrådgiver i Redd Barna og tidligere ungdomsrepresentant til Regjeringens samstemthetsforum.