Norske organisasjoner om ny rapport fra olje- og gassektorens "venner": - Flaut for regjeringen

Foto: Grant Durr/Unsplash.

Norske organisasjoner om ny rapport fra olje- og gassektorens "venner": - Flaut for regjeringen

Norske organisasjoner mener Norge og regjeringen må parkere alle oljeleteplaner etter ny rapport fra Det internasjonale energibyrået.

Denne uken kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med en energirapport med klar tale: Verden må slutte å lete etter olje. I rapporten analyserer byrået hva verden må gjøre for å nå Parisavtalens mål om 1,5 grader oppvarming. Resultatet forteller hva vi faktisk må endre i praksis.

Svarene viser blant annet at verdens olje-, kull- og gassforbruk må reduseres drastisk. I rapporten står det at ingen nye olje- og gassfelt blir godkjent for bygging og det trengs heller ikke flere kullgruver eller gruveutvidelser.

Norske organisasjoner ber regjeringen reagere

Flere av ForUMs medlemsorganisasjoner mener rapporten må få store konsekvenser for norsk oljepolitikk.

Foto Haakon Nordvik Wwf Verdens Naturfond

Karoline Andaur fra WWF. Foto: Haakon Nordvik/WWF Verdens naturfond.

- Dette må begynne å bli flaut for regjeringen. Selv IEA konkluderer nå med at vi ikke kan åpne nye olje- og gassfelt etter 2021 hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet. Nå må regjeringen parkere planene for å åpne nye olje- og gassfelt en gang for alle, og de kan begynne med å avlyse 25. konsesjonsrunde. Rapporten fra IEA er spikeren i kista for Norges uansvarlige satsing på fossil energi, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Hun er spent på energimeldingen og om regjeringen tar hensyn til den nye kunnskapen fra IEA-rapporten.

- Regjeringen finpusser nå på energimeldingen, men varsler samtidig at Norges oljepolitikk skal ligge fast. Det blir spennende å se hvordan de vil forsvare dette i meldingen. Med den kunnskapen vi nå har, er alt annet enn full stans i ny oljeleting å sette oljenæringen i Norge høyere enn Parisavtalens klimamål.

Anja Bakken Riise Foto Terese Samuelsen

Anja Bakken Riise fra Framtiden i våre hender. Foto: Terese Samuelsen.

Framtiden i våre hender mener at rapporten er spennende, og spør hva som vil skje når verdens viktigste analysemiljø på energisektoren er så tydelige på at det ikke trengs nye investeringer i produksjon av olje, kull og gass.

- Regjeringen påsto i februar at fortsatt leting etter olje og gass var i tråd med klimamålene, og holder på dette også nå. Den responsen kommer ikke til å se pen ut i historiebøkene. Denne nye rapporten er en skikkelig game changer. Den 25. konsesjonsrunde bør trekkes tilbake, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.

Truls Gulowsen Foto Naturvernforbundet

Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener også regjeringen må reagere.

– Verken regjeringen eller opposisjonen kan stikke hodet i sanden når IEA slår fast at ny olje- og gassleting ikke er forenlig med verdens klimamål. Vi må ha klare svar på hvordan politikerne vil endre kurs. Vil regjeringen umiddelbart avlyse 25. konsesjonsrunde - og vil andre partier gå til valg på at det aldri blir flere olje- og gassutlysninger?, spør Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Changemaker: – Oppsiktsvekkende, men verken nytt eller overraskende

Changemaker mener IEA-rapporten er oppsiktsvekkende, men de er likevel ikke overrasket.

- Det er oppsiktsvekkende at dette nå kommer så tydelig fra IEA, men innholdet er verken nytt eller overraskende. Oljeletingen må stanses hvis vi skal nå målene i Parisavtalen. Det er et faktum regjeringen ikke lenger kan ignorere, sier Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker.

Embla Regine Mathisen Foto Changemaker

Embla Regine Mathisen fra Changemaker. Foto: Changemaker.

Ungdomsorganisasjonen ber også regjeringen handle, som de mener har handlet stikk i strid med alle råd og advarsler fra verdens fremste klimaforskere i lang tid.

– Med IEA-rapporten på bordet må selv regjeringen innse at deres argumenter for videre oljeleting ikke holder mål, og at lisensene knyttet til 25. konsesjonsrunde må trekkes tilbake, sier Mathisen.

Mangler naturperspektiv

Selv om IEA sin nye rapport er klar på ett felt, er den noe mangelfull på et annet, ifølge WWF Verdens naturfond.

– IEAs veikart mangler helt naturperspektivet. Det er lagt opp til en stor vekst i fornybar energi, infrastruktur og mineralutvinning, men det er ingen vurdering av hvordan dette vil påvirke naturen. All energiproduksjon har naturkostnader, som vi også har erfart med vindutbyggingen de siste årene. Vi må trå varsomt og alltid gå for de løsningene som har minst konsekvenser både for klimaet og naturen, sier Andaur.

Forum for utvikling og miljø mener samstemthet er viktig for å nå alle bærekraftsmålene.

– Rapporten fra IEA er gode nyheter, men det er veldig synd at naturperspektivet er utelatt. For å nå bærekraftsmålene og Parisavtalen må vi hele tiden jobbe på tvers og samstemt, sier Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver med ansvar for klima i ForUM.