Nå skjer det! - Startskuddet for en global avtale om plastforsøpling

Foto: Angela Compagnone

Nå skjer det! - Startskuddet for en global avtale om plastforsøpling

Denne uka kom ministere fra hele verden for første gang sammen i Genève og digitalt til det som ble startskuddet for en global avtale for å forhindre plastforsøpling. - Et stort og viktig steg på veien mot å løse plastproblemet, sier Ingrid Rostad fra ForUM, som var på plass i Genève.

Ministerkonferansen fant sted 1. og 2. september og var arrangert av Equador, Ghana, Vietnam og Tyskland. 136 land deltok og 119 land støttet i en ministererklæring en juridisk bindende avtale om plastforsøpling.

- I ministererklæringen fra denne ukens konferanse står det tydelig at dagens produksjon av plast ikke er bærekraftig. Nå ligger det en erklæring på bordet som blant andre Norge støtter, og som går inn for å starte forhandlingene om en juridisk bindende avtale på plast. Erklæringen skal fremmes i februar på den siste sesjonen til FNs femte miljøforsamling. Da skal man avgjøre om man skal begynne å forhandle om en juridisk bindende avtale, forklarer ForUMs rådgiver på natur Ingrid Rostad.

Rostad deltok på konferansen sammen med WWFs leder for plastteamet og ForUMs styreleder Eirik Lindebjerg, og WWFs seniorrådgiver på global plast- og havpolitikk Inger Haugsgjerd. Rostad, Lindebjerg og Haugsgjerd deltok som sivilt samfunn på vegne av ForUM-felleskapet og Rostad koordinerte sivilsamfunnet i Genève.

- Forum for utvikling og miljø har, sammen med sivilt samfunn over hele verden, bedt om at forhandlingene om en global avtale på plast skal starte, og vi er veldig glade for at denne ukens møter bidro til framgang. I Genève var det tydelig at mange land støtter en juridisk bindende avtale. Det var mye engasjement, og mange land var mer ambisiøse enn vi hadde forventet. Vi er nå et langt skritt nærmere til å få forhandlingsmandat for en bindende avtale, noe vi må for å løse problemet med plastforsøpling, sier Rostad.

Dagens produksjon og forbruk av plast har store konsekvenser for både klimaet, naturen og menneskers helse gjennom hele syklusen – fra produksjon, gjennom bruk og til avfallshåndtering. Derfor må også løsningen forholde seg til hele livsløpet til plast og ikke bare opprydding. Vi er avhengige av en bindende internasjonal avtale som regulerer både bruken av jomfruplast, arbeidsforholdene i plastindustrien, støtte til alternativer og forsvarlig avfallshåndtering. Uten en slik helhetlig tilnærming risikerer vi at den plasten som ryddes bare blir erstattet av ny.

- Hovedgrunnen for at det haster med en global avtale er at det ikke finnes et globalt rettslig bindende regelverk i dag, vi har ikke de internasjonale institusjonene som trengs for å stoppe plastforsøplinga. Plastforsøpling er det raskest voksende globale miljøproblemet og utslippene av plast i naturen og produksjonen av plast er allerede på rekordhøyt nivå i dag og øker eksponentielt. Hvis vi fortsetter som nå, vil verdens produksjon av plast være fordoblet innen 2040 og plastforsøplingen være tredoblet, forteller Lindebjerg. En positiv nyhet på konferansen var at rundt 20 finansinstitusjoner støttet sivilsamfunnet i deres krav, blant andre den norske Storebrand.

Covid-19-pandemien har i tillegg bidratt til en forverring av situasjonen. Pandemien har ført til en drastisk økning i forbruket av både medisinsk utstyr og smittevernutstyr, hvor smittevernutstyr, som for eksempel munnbind, har havnet i naturen. Mange lands søppelhåndtering har blitt svekket under pandemien, og plastproduksjonen har økt på grunn av lav pris. Det er viktig å gjøre noe med dette nå og ikke utsette forhandlingene om en global avtale på grunn av pandemien. Vi har ikke noe mer tid å miste.


For mer informasjon kontakt:

Ingrid Rostad, rådgiver i Forum for utvikling i miljø: ingrid@forumfor.no, 90 89 14 40

Eirik Lindebjerg, leder for plastteamet i WWF Verdens Naturfond og styreleder i ForUM: elindebjerg@wwf.no, 95 92 13 37