Inviterer til uavhengig FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

Foto: Julian Hanslmaier/Unsplash.

Inviterer til uavhengig FN-dialogmøte om bærekraftige matsystemer

ForUM og EAT inviterer sivilsamfunn, akademia, myndigheter og næringsliv til å diskutere bærekraftige matsystemer og hvordan vi kommer dit.

Formålet med dialogmøtet er å samle ulike norske aktører til dialog om hva som kan være viktige løsninger for å skape et matsystem som sikrer nok og ernæringsmessig riktig mat til alle uten å gå på bekostning av klima og miljø.

I den første delen vil sentrale personer tilknyttet FN-toppmøtet gi en introduksjon til bærekraftige matsystem og utfordringene vi står overfor, samt prosessen videre. Innlederne inkluderer Gunhild Stordalen, leder av EAT og ansvarlig for handlingsspor 2 av Food Systems Summit Dialogene (FSSD), Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister i Norge og David Nabarro, grunnlegger av Food Systems Dialogues og rådgiver til FN-toppmøtet.

I den andre delen blir deltagerne delt inn i små arbeidsgrupper for å diskutere mulige løsninger i norsk og internasjonal kontekst. Arbeidsgruppene vil blant annet diskutere restriksjoner på markedsføring av usunn mat, økte investeringer i bærekraftig produksjon, subsidiering av sunn mat og offentlige anskaffelsers rolle for velfungerende matmarkeder. Dialogene blir på norsk, og innspillene oppsummeres og sendes inn som et offisielt Food Systems Summit-bidrag til FN-toppmøtet.

Dialogmøtet vil foregå fredag 7. mai fra klokken 10.00-12.00. Det er begrenset med plasser og påmelding er påkrevd. Send en e-post til helene@forumfor.no hvis du ønsker plass.