Ber Norge ta ansvar for at FN-rapport ikke havner i skuffen

Kapitalflukt hindrer verden i å nå flere bærekraftsmål, blant annet mål 10 om mindre ulikhet. Foto: Thomas de Luze/Unsplash.

Ber Norge ta ansvar for at FN-rapport ikke havner i skuffen

For to uker siden ble FACTI-rapporten lagt fram i ECOSOC, med en imponerende liste over tiltak verden må gjennomføre for å få bukt med ulovlig kapitalflukt. Nå ber ForUM Norge ta ansvar for at rapporten ikke havner i skuffen.

FACTI-rapporten var en seier for internasjonalt sivilsamfunn, som i årevis har kjempet for tiltakene som foreslås av ekspertpanelet. Nå starter kampen for at rapporten omsettes til handling.

– Denne rapporten er en mulighet til å begynne jobben med å endre det globale skattesystemet. Vi har ingen sjanse til å nå bærekraftsmålene hvis vi ikke får bukt med kapitalflukt, derfor blir det som skjer de neste månedene helt avgjørende.

Det sier fagrådgiver for finansiering for utvikling i Forum for utvikling og miljø, Diego Alexander Foss. Han påpeker at det ikke er første gang det legges frem løsninger for å stanse ulovlig kapitalflukt, men fremhever at FACTI-panelet har en ekstra sterk legitimitet på grunn av den sammensatte kompetansen i panelet.

Norge må fortsette engasjementet

FACTI-panelet ble satt ned av ECOSOC da Norge hadde lederskap i organisasjonen i fjor. ForUM mener derfor at det ligger et ekstra ansvar på Norge for å sørge for at prosessen drives videre nå som panelet har gjort ferdig sitt arbeid.

– Norge har allerede bygget seg opp en viss status internasjonalt for vårt engasjement innenfor skattepolitikk. Samtidig sitter vi i Sikkerhetsrådet, og har på den måten en tettere dialog med nøkkelaktører i FN som vi ellers ikke ville hatt. Det gjør at Norge kan spille en nøkkelrolle, og vi forventer at det kommer norske initiativ for å følge opp tiltakene i rapporten, sier Foss.

Starte på hjemmebane

Samtidig påpeker Foss at det er flere ting Norge kan gjøre nasjonalt for å sette et eksempel internasjonalt.

– Vi venter fortsatt på at Norge skal innføre et offentlig eierskapsregister, som Stortinget vedtok for to år siden. Generelt sett er det slik at hvis Norge sikrer større åpenhet, så bidrar det også til at andre land får mer kunnskap om hvor kapitalstrømmene tar veien. Hele det globale systemet trenger en endring, men de første stegene kan vi ta selv, avslutter Foss.