Bærekraftsplan i siste liten

Bærekraftsplan i siste liten

Etter fem år som internasjonal pådriver for bærekraftsmålene presenterer Solberg denne uken endelig en plan for hvordan Norge skal bidra til at målene nås. Forum for utvikling og miljø forventer en ambisiøs plan som gjør Norges globale fotavtrykk mer bærekraftig.

Erna Solberg har i en årrekke frontet bærekraftsmålene internasjonalt. Først nå, på tampen av hennes andre statsministerperiode, presenterer regjeringen en plan for hvordan Norge skal bidra at målene nås. Allerede i 2017 ba Stortinget regjeringen om en plan for hvordan Norge vil nå bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt.

Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av over 50 norske organisasjoner – har høye forventninger til planen som vil lanseres onsdag 23. juni:

- Når Norge kommer så sent på banen med en nasjonal plan, er det desto viktigere at planen er ambisiøs. Vi forventer en plan som vil ta Norge i en ny og bærekraftig retning, og som endrer Norges globale fotavtrykk betraktelig, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Etterlengtet handlingsplan

FNs 17 bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og skal nås innen 2030. Målene var historisk ambisiøse: Innen 2030 skal det være slutt på ekstrem fattigdom og sult, global oppvarming skal være stanset, og forbruk skal ikke lenger gå på bekostning av viktig natur.

Like etter FNs bærekraftsmål ble vedtatt i FN, ble Erna Solberg utpekt som leder av FNs pådrivergruppe for målene. Norske organisasjoner har siden den gang bedt om en plan for hvordan Norge skal bidra til at målene nås, slik som våre naboland har hatt i flere år.

Norges innsats for å oppnå bærekraftsmålene har blitt kritisert fra flere hold, blant annet fra Riksrevisjonen. Mangelen på en handlingsplan, utydelige ambisjoner og prioriteringer og dårlig koordinering var blant hovedpunktene i kritikken.

Kathrine-sdg.JPG#asset:6253

- Handlingsplanen må svare på de vanskeligste utfordringene vi står overfor i omstillingen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. FNs 17 bærekraftsmål er utfordrende for alle verdens land, også rike land som Norge. Norske politikere må anerkjenne at det kreves en enorm innsats om Norge skal nå målene innen 2030 og bidra til at verden gjør det samme, sier Sund-Henriksen.SE LANSERINGEN HER


Lanseres onsdag

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vil presentere handlingsplanen onsdag 0800-0900. ForUM vil være til stede og kort presentere våre forventninger. For mer informasjon om lanseringen, se Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

For kommentarer eller informasjon, kontakt:

Daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen, 411 05 167
Kommunikasjonsrådgiver Hannah Sigriddatter Ander, 93 65 22 61