KrF vil trappe opp bistand til landbruk

Bistandsaktuelt, 05.05.19

KrF vil at det skal satses ses mer på bistand til landbruk og matsikkerhet. Rapport anbefaler å ikke glemme småbøndene. Ifølge rapporten var «småbønder» og «småskala fiskere» fraværende som målgruppe for norsk bistand i statsbudsjettet for 2019. I stedet brukte regjeringen mer generelle betegnelser som «bønder» og «fiskere og oppdrettere». Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, mener at dette gjenspeiler en uheldig utvikling.

– FN mener at småbønder, under de rette forholdene og med målrettet støtte, kan være med på å skape en ny og bærekraftig landbruksrevolusjon som kan løfte en milliard mennesker ut av fattigdom. Vi mener derfor det er bekymringsfullt at småbønder ikke lenger var en uttalt målgruppe i statsbudsjettet for 2019, skriver Rostad i en epost til Bistandsaktuelt.

Les saken her