Alle må eie demokratiet

En meningsfylt satsing på demokrati må sikre at ungdom har mulighet til reell innflytelse. (Foto: Garry Knight/Flickr)

Alle må eie demokratiet

Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. Skal demokratiet fylles med reelt innhold, må ungdom være en del av de politiske prosessene.

ForUM for utvikling og miljø har lansert en policy-brief med anbefalinger til hvordan Norge kan bidra til bærekraftsmål 16 om fredelige samfunn og inkluderende samfunn. Flere av anbefalingene er rettet mot å styrke deltagelsen for barn og ungdom.


Les hele briefen her!


− Norge må bruke sin stemme i internasjonale fora til å kreve medbestemmelse for kvinner, barn og ungdom i politiske beslutningsprosesser, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i ForUM.

Små muligheter for utdanning, jobb og politisk deltagelse er blant årsakene til at store ungdomskull ofte assosieres med økt risiko for væpnet konflikt. På den positive siden har målrettede tiltak mot ungdomsgenerasjonen stort potensial for å bidra til oppnåelsen av tusenårsmålene.

− For eksempel viser forskning at inkludering av ungdom i fredsprosesser og konfliktforebyggende arbeid, øker sannsynligheten for at freden varer, sier Sund-Henriksen.

Sårbar ressurs

Barn og ungdom er en ressurs. De sitter med unik kunnskap om egen situasjon og hva som kan være gode løsninger for dem. Samtidig er det også en sårbar gruppe med hensyn til vold og overgrep. Antall FN-verifiserte grove forbrytelser mot barn og unge er tredoblet siden 2010. Samtidig går kun 0,5 prosent av verdens humanitære bistand til beskyttelse av barn og unge.

− Vi foreslår blant annet at regjeringen utarbeider en egen handlingsplan for resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet, sier Sund-Henriksen. − Videre etterlyser vi en betydelig og synlig økning av støtten til beskyttelse av barn og ungdom i kommende statsbudsjetter.

Inkluderende arbeidsliv

− En god utviklingspolitikk vil ivareta både mobilisering av ressurser på den ene siden, og beskyttelse på den andre, sier Sund-Henriksen. Hun understreker at ungdomsperspektivet må inn i arbeidet med alle bærekraftsmålene, og at de ulike satsingene må sees i forhold til hverandre.


Les ForUMs policy-brief om ungdom og anstendig arbeid her!


Fra i dag til 2030 vil mer enn 250 millioner unge mellom 15 og 29 år være klare til å tre inn i arbeidslivet. Fire av ti mennesker i verden er under 25 år. Over 60 prosent av den afrikanske befolkningen er under 35 år, og FAO anslår at det må skapes 12 millioner nye jobber hvert år, de neste 20 årene.

− Vi vet for eksempel at yngre arbeidstagere sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet i mange land, også de som har relevant utdanning, sier Sund-Henriksen. − Dette skaper frustrasjon blant høyt utdannet ungdom, som ikke får de jobbene de føler seg kvalifiserte til. I tillegg er dobbelt så mange unge som eldre i midlertidige ansettelser. De ser seg ofte nødt til å godta dårlig lønn og usikkert arbeid, og de opplever å manipuleres eller å bli utnyttet seksuelt.

− Styrking av fagforeninger kombinert med økt rom for fagforeninger og kvinne, barne- og ungdomsengasjement er derfor en naturlig del av både politisk og økonomisk støtte til sivilsamfunnet, sier Sund-Henriksen.

Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Daglig leder
Kontaktperson for: Alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167
Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Rådgiver
Kontaktperson for: Norge som investor, Finansiering for utvikling (FfD), økonomisk bærekraftig utvikling, samt biologisk mangfold (CBD)
+47 908 91 440

Relevante emner


6 mål - 6 innspill

I år skal FNs medlemsland gjennomgå status på seks av FNs 17 bærekraftsmål. Sammen med våre medlemmer gir Forum for utvikling og miljø innspill på Norges arbeid med de seks målene som behandles i FN. Dette er innspill 5/6 i 2019, utarbeidet i samarbeid med Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Oslosenteret, Regnskogfondet, Redd Barna og LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

Alle innspill fra 2019:

Innspill 1/6 - God utvikling krever god utdanning

Innspill 2/6 - Klimamål for klimakrisen

Innspill 3/6 - Ungdom er nøkkelen

Innspill 4/6 - Skatt og velferd mot ulikhet

Innspill 5/6 - Fred og demokrati som forutsetning for bærekraft

Innspill 6/6 - Ventes i september