Norsk energibistand når ikke de fattigste

Norsk energibistand når ikke de fattigste

1,1 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til strøm. Skal Norge bidra til å nå bærekraftsmål 7 - ren energi for alle innen 2030 - må norsk energibistand rettes mot dem som trenger det mest, sier organisasjoner i nytt politikknotat.

I dag lanserer Forum for utvikling og miljø, Spire, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet, FIVAS - foreningen for vannstudier og Framtiden i Våre Hender et politikknotat om hva Norge bør gjøre i 2018 for å nå FNs bærekraftsmål 7.

Energi spiller en nøkkelrolle i bærekraftig utvikling. Tilgang på ren energi kan gi økonomisk utvikling og redusere ulikhet, stanse klimaendringer og bidra positivt til miljø og folkehelse. 1,1 milliarder mennesker mangler i dag tilgang til strøm. Med dagens energipolitikk vil 674 millioner fortsatt være uten strøm i 2030. Hele 600 millioner av disse vil bo i land i Afrika sør for Sahara. Norsk energibistand har lenge fokusert på større infrastrukturprosjekter som å bygge kraftanlegg og å utvide strømnettet. Riksrevisjonen har kritisert bistanden for å ikke nå de fattigste.

-Målgruppen for Norges økte bistandsinnsats på ren energi bør være å nå de fattigste menneskene som ikke har strøm, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan.

Utbygging av strømnettet når ikke de fattigste innen 2030

Å utvide strømnettet er i følge det internasjonale energibyrået, IEA, den klart dyreste og mest tidkrevende løsningen. Fortsetter man med dette vil ikke mål 7 nås innen 2030. Majoriteten av de som bor på landsbygda vil i følge IEA få tilgang til moderne energi for en lavere kostnad om en satser på andre løsninger.

-    Det er usannsynlig at hele verdens befolkning vil få strøm fra strømnettet i veggen innen 2030. Det er dyrt, kostbart og mange fattige vil ikke ha råd til å betale for en slik løsning selv om de skulle få tilgang, sier Tønnessen-Krokan.

Norge må satse på småskalaløsninger

Med en satsning på desentraliserte løsninger som minigrid eller hjemmebaserte systemer basert på solenergi og andre former for fornybar energi, vil hele 72 prosent av de 674 millionene kunne få strøm innen 2030, viser organisasjonene i politikknotatet.

-    Den varslede doblingen av norsk energibistand bør rettes mot småskalaløsninger utenfor nettet snarere enn de store infrastrukturprosjektene. Dette vil nå flere, og særlig de som ikke har råd til å koble seg på strømnettet, sier ForUM-lederen.

Norges lederrolle for FNs bærekraftsmål forplikter

Med Erna Solberg i spissen har Norge en internasjonal lederrolle i FNs arbeid med å nå bærekraftsmålene. Organisasjonene forventer derfor at Regjeringen tar deres innspill til følge i arbeidet med å nå mål 7 om ren energi til alle innen 2030.

-    Om 674 millioner mennesker står uten tilgang til strøm i 2030 har verden feilet. Norge må både rette sin egen bistandsinnsats mot de som trenger det mest, og jobbe internasjonalt for å få andre land til å gjøre det samme, avslutter Tønnessen-Krokan.


Les politikknotatet “Gå mot strømmen” her

Les kronikken "Vil Norge gå mot strømmen?" i Bistandsaktuelt her

FORUM-briefSDG7-3.png#asset:5279


Relevante emner


6 mål, 6 innspill

I år skal 6 av FNs bærekraftsmål behandles i FN. Forum for utvikling og miljø vil gi innspill til Norges arbeid med alle bærekraftsmålene som skal behandles i FN i 2018. Dette innspillet er nummer 1, og er utgitt av FIVAS - Foreningen for vannstudier, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Spire og Forum for utvikling og miljø.

Bærekraftsmål 7

"Ren energi til alle til en overkommelig pris innen 2030"

Les mer om mål 7 her