Må sikre ansvarlig næringsliv

Forum for utvikling og miljø oppfordrer Stortinget til å ta ansvar, og be regjeringen sørge for at menneskerettighetene vernes i møte med næringslivet.

Må sikre ansvarlig næringsliv

Det er uklart om regjeringens satsing på næringsutvikling over bistandsbudsjettet følges opp av ressurser til å sikre etterlevelse av menneskerettighetene i møte med næringslivet, mener Forum for utvikling og miljø.

I en nylig Norad-evaluering ble det klart at vi ikke kan vite om norsk bistand som involverer samarbeid med næringslivet fremmer, beskytter og respekterer menneskerettighetene. Når bistandsmidler brukes på å bidra til næringslivets investeringer i land med svak beskyttelse av menneskerettighetene, har Norge et særlig ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, påpeker Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner.

- Næringslivet trengs for å skape anstendige jobber og bærekraftig utvikling og nå bærekraftsmålene. Men støtten til næringsfremme bør følges opp med en tilsvarende styrking av arbeidet for å sikre menneskerettighetene i møte med næringslivet. Et aktsomt og ansvarlig næringsliv trengs, sier daglig leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan.

Den nevnte evalueringsrapporten er tydelig i sin anbefaling til Utenriksdepartementet: De må styrke systemer og sikre både mer kompetanse og ressurser for å gjøre næringslivet i stand til å ivareta menneskerettighetene. Det nytter ikke å komme med forventninger uten å følge opp med ressurser.

Forum for utvikling og miljø oppfordrer Stortinget til å ta ansvar, og be regjeringen sørge for at menneskerettighetene vernes i møte med næringslivet.