Økning i regnskogmidler, men ingen helhetlig bærekraftig skogpolitikk

Økning i regnskogmidler, men ingen helhetlig bærekraftig skogpolitikk

Dagens rapport fra FNs klimpanel viser at tiltak for skogbevaring kan bidra med en tredel av klimaløsningen. I dagens statsbudsjettet øker regjeringen regnskogbevilgningen, men kutter i nasjonalt skogvern. Forum for utvikling og miljø ber om en samstemt politikk for skogbevaring.

Hele 80 % av verdens arter lever i skoger, og 1,6 milliarder mennesker har skogen som livsgrunnlag. Å bevare skog er i tillegg nødvendig for å dempe klimaendringer. I følge FNs bærekraftsmål 15 skal verdens avskoging være stanset allerede innen 2020. Forum for utvikling og miljø har bedt regjeringen om å føre en samstemt politikk for skogbevaring.

- Vi er glade for dagens økning i regnskogmidler, men hadde håpet å se økningen komme sammen en mer samstemt skogpolitikk for bærekraftsmålene og Parisavtalen, sier Tønnessen-Krokan.

Mer penger til regnskogen

Regjeringen foreslår i dagens budsjett å øke regnskogsatsningen med 200 millioner. Med dette vil satsingen totalt telle 3,2 milliarder kroner, noe som er historisk høyt.

- Det er flott å se at regnskogsatsingen med dette blir historisk høy. Bevaring av regnskog er helt nødvendig om vi skal begrense global oppvarming. Regnskogen er i tillegg hjem for millioner mennesker og et unikt og livsviktig artsmangfold, sier Tønnessen-Krokan.


Ikke samstemt klima- og skogpolitikk

Satsningen på skog er imidlertid ikke samstemt: Regjeringen kutter samtidig støtten til nasjonalt skogvern, noe som har fått Sabima og andre fagmiljøer til å reagere. Og samtidig som bistanden til fornybar energi økes, satser regjeringen tungt på langsiktige oljeinvesteringer som vil binde oss til høye utslipp langt inn i framtiden.

-Skal vi klare å stanse avskogingen og farlige klimaendringer før det er for sent trengs en mer samstemt politikk der de ulike tiltakene drar i samme retning, sier Tønnessen-Krokan.