Stans den uansvarlige våpeneksporten!

Stortinget er ansvarlige for norsk våpeneksport. Foto: Stortinget konstitueres (C) Stortinget, 2017

Stans den uansvarlige våpeneksporten!

Gjennom å eksportere ammunisjon og militært materiell til land som kriger i Jemen risikerer Norge å medvirke til lidelsene, sier Forum for utvikling og miljø som i dag deltar på høring på Stortinget om norsk eksport av forsvarsmateriell. 

Krisen i Jemen

Jemen opplever ifølge FN den verste humanitære krisen i FNs historie. Denne uken meldte FN at 11 millioner barn trenger hjelp, og at to millioner barn lider av akutt underernæring og står i fare for å dø om de ikke får hjelp. Det er en menneskeskapt krise verden lukker øynene for.  

Samtidig fortsatte Norge i 2016 eksporten av militærmateriell til flere av de krigførende partene, viser stortingsmeldingen om norsk eksport av militært materiell for 2016, som i dag er på høring (se faktaboks til høyre). Norge eksporterte blant annet ammunisjon til Emiratene, som nå bringes inn til den internasjonale straffedomstolen (ICC) for krigsforbrytelser i Jemen.

- Ved å utruste krigførende parter i Jemen militært risikerer Norge å medvirke til de grufulle lidelsene i Jemen. Nå må Stortinget stanse den uansvarlige våpeneksporten til partene, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), som også ber om at eksporten granskes.

Krigen i Jemen og norsk våpeneksport

Siden mars 2015 har en koalisjon ledet av Saudi-Arabia bistått Jemens regjering med å bekjempe Houthi-opprørere i landet. Jemen ligger i et allerede sultrammet Øst-Afrika, og krigen gjør situasjonen katastrofal. Koalisjonen har blant annet bombet skoler og sykehus, og er anklaget for krigsforbrytelser. I oktober ble de svartelistet av FN for grove forbrytelser mot barn i konflikt. Samtidig som Kuwait, Emiratene og Saudi-Arabia deltar i krigen, beskrives landene av Regjeringen som “fremvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri”.

- Norske egeninteresser må ikke veie tyngre enn hensyn til fred, trygghet og muligheter for utvikling i Jemen, sier Tønnessen-Krokan. 

Stortinget må stanse eksporten

Stortinget er ansvarlig for norsk eksport av militært materiell, og i dag er den årlige meldingen til Stortinget om eksport av norsk militærmateriell på høring i Stortingets forsvars- og utenrikskomité. Der deltar ForUM sammen med blant andre Redd Barna, Røde Kors, Changemaker, Norges Fredslag, våpenindustrien og LO. Samtidig vil komiteen behandle et forslag fra Audun Lysbakken og Petter Eide i SV, som ber Stortinget stanse eksport av militært materiell til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser. ForUM støtter dette forslaget og mener Stortinget nå må gjøre det samme. 

- Fred og trygghet er essensielt for utvikling, og uten fred vil heller ikke FNs bærekraftsmål kunne nås, avslutter Tønnessen-Krokan.Les ForUMs høringsinnspill her. 

Les SVs forslag om stans av norsk eksport av militært materiell til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser.

Norsk eksport av militært materiell, 2016.


Nyheter om norsk eksport til land som kriger i Jemen:

- Krigen i Jemen er et helvete. Vi kan ikke selge krigsmateriell til krigerne – Dagbladet 2017. 

Norge selger igjen ammunisjon til koalisjon som beskyldes for krigsforbrytelse – VG 2017

Sterk motstand på Stortinget mot ammunisjonssalg til Emiratene - VG

Våpeneksport: - Stopp våpeneksport til Emiratene - Dagbladet 2017

Norsk våpensalg: - Hadde jeg sittet på Stortinget, hadde jeg vært ganske sur - Dagbladet 2017

Norge solgte våpen og ammunisjon for 100 millioner til Emiratene – Dagbladet 2017

Sivile i Jemen kan ha blitt drept med norsk ammunisjon - Dagbladet 2016

- Krever granskning av norsk våpeneksport til Saudi-Arabia og landene som bomber i Jemen – Dagbladet 2016

- Vi spør oss jo om hva regjeringen har å skjule- Dagbladet 2016

Flere saker fra ForUM:

Arms Trade Treaty viktig for å nå bærekraftsmålene 

Arms Trade Treaty: Må redusere lidelser


Norsk våpeneksport, 2016

I 2016 eksporterte Norge militært materiell til følgende land som deltar i krigen i Jemen:

  • Saudi-Arabia
  • Jordan
  • Egypt
  • De Forente Arabiske Emirater
  • Kuwait

Kilde: Regjeringen

Krigen i Jemen, 2016

  • 1340 barn ble skadd eller drept, hvor koalisjonen skal være ansvarlig for 683
  • 17 millioner mennesker hadde behov for nødhjelp, kun 8,3 millioner mennesker fikk. I 2017 har 20 millioner behov for nødhjelp
  • Det ble gjennomført 52 angrep mot skoler og sykehus
  • 46 skoler og sykehus ble totalt ødelagt, og koalisjonen er ansvarlig for 73% av angrepene

Kilder: FN, Reuters, France24