Ny storsatsning på epidemi-vaksiner

Norge blir hovedsete for en ny milliardsatsning for vaksiner mot epidemier, i samarbeid med blant annet Gates Foundation. -Viktig for liv, helse og bærekraftsmålene, sier ForUM.

- Epidemier tar liv og ødelegger samfunn på en måte som bare kan sammenlignes med krig og naturkatastrofer. Et utbrudd kan raskt spres over hele verden. Global innsats er derfor helt nødvendig for å sikre best mulig beredskap. Derfor lanseres nå et nytt internasjonalt initiativ for utvikling av vaksiner mot epidemiske sykdommer. Sekretariatet vil ligge i Oslo. Regjeringen legger opp til å støtte arbeidet med 1 milliard kroner i en første fase, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra regjeringen.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) lanseres under World Economic Forum i Davos denne uken. CEPI vil få sitt hovedsete i Oslo. Norge er en ledende aktør innenfor global helse og står sammen med Japan, Tyskland, Gates Foundation og Wellcome Trust bak en samlet oppstartsinvestering i CEPI på 4 milliarder kroner. India, som også er en av initiativtakerne til koalisjonen, annonserer sitt bidrag om kort tid.

-Satsningen kan bidra vesentlig til liv og helse, i tråd med bærekraftsmål 3, kommenterer Borghild Tønnessen-Krokan som leder Forum for utvikling og miljø.

I fjor forpliktet verdens ledere seg til å «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» i FN bærekraftsmål nr 3 som alle land skal nå innen 2030. Målene erstatter FNs tusenårsmål.

ForUM har fulgt FN-forhandlingene om bærekraftsmålene fra begynnelsen med anbefalinger på alle 17 mål. ForUMs helsegruppe lagde allerede i 2014 forslag til et eget helsemål med indikatorer, sammen med 13 organisasjoner: Atlas-alliansen, Care, Caritas, Changemaker, FIAN, Forut, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Kreftforeningen, Kirkens Nødhjelp, Plan Norge, Redd Barna, Sex & Politikk, og UNICEF.

For å bidra til at målene nås i og gjennom Norge utarbeidet ForUM anbefalinger til norske
myndigheter på alle de 17 bærekraftsmålene tidligere i år i rapporten «Sytten mål – en framtid» med flere titalls organisasjoner.

-Helseforebygging er viktig. Ebolakrisen var en dyster påminnelse om hvorfor vi trenger sterke helsesystemer og nok helsearbeidere, sier Tønnessen-Krokan.

Da ebolakrisen brøt ut bodde hun selv på Cuba, som sendte flere leger til ebolaområdene i Vest-Afrika enn noe annet land. Helsesystemene var svekket etter år med krig og uansvarlig våpenhandel fra post-Sovjet.

Solberg understreker at det er lærdommen fra ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014-15 som ligger til grunn for opprettelsen av koalisjonen.

- Verdenssamfunnet reagerte for sent, og utbruddet fikk katastrofale konsekvenser. Samtidig så vi at tett samarbeid med internasjonale aktører ga oss mulighet til å prøve ut en ny vaksine rekordraskt under selve utbruddet. Det er en modell CEPI-initiativet bygger videre på, sier Solberg.

CEPI vil arbeide for å utvikle vaksiner mot sykdommene Lassa-feber, MERS og Nipah, tre sykdommer som har potensiale til å bli store epidemier. Ambisjonen er å ha testet ut to mulige vaksiner mot hver av disse sykdommene i løpet av fem år. Koalisjonen vil også støtte utvikling av nye metoder slik at en raskt kan lage en ny vaksine når ukjente virus slår til.

Epidemiske utbrudd koster verden enorme ressurser. Ebola-utbruddet i Vest-Afrika drepte over 11 000 mennesker og førte til økonomiske tap i størrelsesordenen 24 milliarder kroner bare i landene som ble hardest rammet. SARS-utbruddet som startet i Kina kostet verden mer enn 350 milliarder kroner, og store pandemier gir økonomiske tap på flere tusen milliarder kroner. Derfor er global innsats for å styrke beredskapen avgjørende.

CEPI er et partnerskap av offentlige, private og humanitære organisasjoner. Koalisjonen skal finansiere og stimulere til utvikling av vaksiner mot utvalgte sykdommer, særlig der denne utviklingen ikke finner sted gjennom markedsinsentiver.