Hvordan Norge kan nå Bærekraftsmålene

Hvordan Norge kan nå Bærekraftsmålene

Hvordan løfte en milliard mennesker ut av fattigdom uten å ødelegge jorda? Det er temaet for FN-toppmøtet om bærekraftsmålene som starter i New York i dag.

Fram til onsdag 19 juli skal verdens ledere gjennomgå 17 bærekraftsmål for å avskaffe ekstrem fattigdom på en miljøvennlig måte. Statssekretær Laila Bokhari fra Utenriksdepartementet ankommer FN-hovedkvarteret i New York  i dag mandag 17 juli. Sammen med rundt 6.000 delegater fra 193 land er Bokhari samt Forum for utvikling og miljø i New York på FNs politiske høynivåmøte (High-Level Political Forum, HLPF) for gjøre opp status for hvor langt verden er kommet med å nå bærekraftmålene.  

De ambisiøse målene ble vedtatt i 2015 og skal nås av alle land innen 2030. Målene forplikter også Norge. En raskere omstilling trengs dersom Norge og andre land skal klare å nå de ambisiøse målene, viser vår nye rapport overrakt til regjeringen. 

Forum for utvikling og miljø, et nettverk av rundt 50 norske organisasjoner, er på FN-toppmøtet og overrekker en ny rapport til regjeringen med tverrfaglige anbefalinger til hvordan alle de 17 målene kan nås. Rapporten «17 mål. Én framtid.  Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål» er utarbeidet sammen med en rekke norske organisasjoner.

-Vår generasjon er den første som kan avskaffe ekstrem fattigdom og den siste som kan stanse klimaendringene før det er for sent. Det forplikter. For å nå de ambisiøse bærekraftsmålene trengs en raskere omstilling. Vi har ikke råd til å la være, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner som står bak rapporten og som har rundt en million medlemmer tilsammen. 

Som eksempel nevner hun at 1,3 milliarder mennesker mangler tilgang til strøm. Skal vi nå togradersmålet bør energien være fornybar. Hun understreker at Norge bør bidra til at fattige land når målene, men at målene også forplikter Norge. Selv om Norge som et høyt utviklet land ligger godt an til å nå mange av bærekraftsmålene trengs et krafttak for å nå enkelte mål, særlig på miljøsiden, viser rapporten:

-Norske klimagassutslipp øker, og mer miljøvennlige løsninger trengs. Dersom alle land skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann hadde vi trengt mer enn to jordkloder. Vi trenger en plan, for vi har ingen planet B, sier Tønnessen-Krokan.

Statsminister Erna Solberg leder FNs pådrivergruppe for målene der kjendiser som Shakira er med. I møte med statsministeren i forbindelse med G20-toppmøtet nylig presenterte Tønnessen-Krokan anbefalingene og understreket at Norge må levere på bærekraftsmålene samt klimaavtalen som president Trump har trukket USA ut av.

Bærekraftsmålene som blir viet særlig oppmerksomhet i FN denne uken er mål 1 (avskaff ekstrem fattigdom), mål 2 (avskaff sult), mål 3 (god helse), mål 5 (likestilling), mål 9 (innovasjon og infrastruktur), mål 14 (sunne hav) og mål 17 (finansiering og samarbeid). I tillegg til bistand trengs et ansvarlig næringsliv, grønne investeringer og tiltak mot skatt- og kapitalflukt for å finansiere bærekraftsmålene, påpeker Forum for utvikling og miljø.

Kontakt:

I Oslo (medieuttalelser): Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder, Forum for utvikling og miljø, tlf 92 09 16 89, borghild@forumfor.no

I New York: Markus Nilsen Rotevatn, rådgiver, Forum for utvikling og miljø, tlf +47 479 57 403, markus@forumfor.no
Silje Hagerup, silje@forumfor.no

Last ned rapporten:   http://www.forumfor.no/nyheter/2017/17-m%C3%A5l-%C3%A9n-framtid

Om FNs bærekraftsmål:  http://www.forumfor.no/tema/baerekraftsmaal


FNs bærekraftsmål

I 2015 vedtok verdens ledere Agenda 2030, som erstattet FNs Tusenårsmål. Agendaen inneholder Bærekraftsmålene - 17 mål og 169 delmål for hvordan vi kan utrydde fattigdom og skape en bærekraftig, grønn fremtid innen 2030, og hvordan det skal finansieres.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Bærekraftsmålene skal ivareta alle tre dimensjonene av bærekraft: Sosial økonomisk og miljømessig. Arbeidet med implementering av bærekraftsmålene er prioritert av Forum for utvikling og miljø (ForUM), som har fulgt FN-arbeidet fra starten. Samlet sett har ForUM kompetanse på alle 17 målene.

Bærekraftsmålene henger sammen:


For å utrydde ekstrem fattigdom (mål 1) må alle mennesker få dekket behovet for nok mat (mål 2), vann og sanitær (mål 6), et trygt og godt bomiljø (mål 11) og god helse (mål 3). Tilgang til energi (mål 7) og annen infrastruktur (mål 9), utdanning (mål 4) og anstendige jobber (mål 8) er nødvendig for redusere ulikhet (mål 10) også mellom kjønnene (mål 5), og skape inkluderende grønn vekst (mål 8). For å sikre liv på land  (mål 15) og under vann (mål 14) og stanse farlige klimaendringer (mål 13) må vi produsere og konsumere bærekraftig (mål 12). Og for å nå disse målene i fredelige og rettferdige samfunn (mål 16) trengs bredt partnerskap, samstemthet og god finansiering (mål 17).