Arms Trade Treaty viktig for å nå bærekraftsmålene

Aktivister utenfor FN krever stans i våpenhandel som er i strid med Arms Trade Treaty. Foto: Control Arms.

Arms Trade Treaty viktig for å nå bærekraftsmålene

En streng regulering av global våpenhandel gjennom FN-avtalen Arms Trade Treaty vil bidra til at FNs bærekraftsmål nås, viser rapport som lanseres i FN i dag.

Med FNs bærekraftsmål skal verden sammen utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene innen 2030. Krig og opprustning hindrer bærekraftig utvikling, men hvilken rolle den globale våpenhandelen spiller for arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er lite diskutert. I samarbeid med ForUM lanserer Oxfam og den internasjonale Control Arms-koalisjonen i dag en rapport i FNs generalforsamling. Rapporten viser at en sterk implementering og håndhevelse av FN-avtalen Arms Trade Treaty er nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål.

Global våpenhandel hindrer bærekraftig utvikling

Fred og sikkerhet er essensielt for bærekraftig utvikling. Og væpnet vold, uansvarlig våpenhandel og overdrevet militært forbruk undergraver innsatsen for bærekraftsmålene. Våpenindustrien er også den mest korrupte industrien i hele verden. I 2014 trådde FN-avtalen Arms Trade Treaty i kraft, med både Control Arms og Norge som viktige pådrivere. Avtalen skal forhindre uansvarlig våpenhandel, og en sterk implementering og håndhevelse av avtalen vil bidra til at FNs bærekraftsmål nås.

Norsk våpeneksport kan bidra til hungersnød og krig i Jemen

Jemen opplever i følge FN verdens største humanitære krise. 60% av innbyggerne mangler mat, og lider av sult og underernæring. Kolera er utbredt. Den ene krigførende parten i Jemen er en koalisjon ledet av Saudi Arabia, med land som blant annet Emiratene. Norge selger ifølge SSB ammunisjon til Emiratene og militærmateriell til Saudi-Arabia.

- De krigførende partene i Jemen bomber skoler, sykehus og nabolag. Når Norge er med og utruster disse partene militært, risikerer Norge å medvirke til de grusomme lidelsene i Jemen. Det undergraver Norges humanitære innsats, regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, og regjeringens satsning på helse, utdanning og matsikkerhet i utviklingsland, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Sammen med Control Arms-koalisjonen, deltok Tønnessen-Krokan tidligere i høst på et møte i FN om Arms Trade Treaty. Den jemenittiske menneskerettighetsforkjemperen Radhya al-Mutawakel fra fra den jemenittiske organisasjonen Mwatana Organization For Human Rights, talte da på vegne av Control Arms, og advarte partene i avtalen mot å eksportere militærmateriell til de krigførende partene i Jemen: 

- Jeg kjenner ingen i Jemen som ikke rammes av krisen. Folk sier at om vi ikke dør av bombene, dør vi av sult eller kolera, skriver Radhya al-Mutawakel i The Guardian samme dag.

Arms Trade Treaty og katastrofen i Jemen

Tilgang til våpen er en nødvendighet for å føre krig. Om land ikke får kjøpe militært materiell, vil terskelen for å bruke utstyret øke betraktelig. Saudi Arabia er en av de største våpenimportørene i verden og har en enorm evne til langvarig krigføring.

19 av landene som selger militært materiell til Saudi Arabia har signert og ratifisert Arms Trade Treaty. Disse landene er forpliktet til å ikke eksportere militært materiell når det er en betydelig risiko for at materiellet vil brukes til alvorlige brudd på menneskerettighetene og folkeretten. Å bombe skoler og sykehus er klare og alvorlige brudd på krigens folkerett, og å selge militært materiell til krigførende parter i Jemen er dermed tydelig i strid med Arms Trade Treaty.

Krigen og den humanitære katastrofen i Jemen er et godt eksempel på hvordan FNs bærekraftsmål og Arms Trade Treaty er tett knyttet til hverandre. Om Arms Trade Treaty implementeres og håndheves godt, vil det bidra til at bærekraftsmålene nås. Om Arms Trade Treaty ikke følges og den globale våpenhandelen forblir uansvarlig, vil dette motarbeide bærekraftsmålene.

Les rapporten her.


Les mer om bærekraftsmålene og fred her.


Rapporten lanseres i dag under et møte i FNs generalforsamlings førstekomité:


Rapportlansering i FN

Den ForUM-støttede rapporten skrevet av Oxfam og Control Arms-koalisjonen lanseres i dag under et møte arrangert av Trinidad og Tobago, SIPRI og Control Arms-koalisjonen i FNs generalforsamlings førstekomité i New York i dag. 

Våpenhandel og bærekraftsmålene

Krig og uansvarlig våpenhandel hindrer bærekraftig utvikling på en rekke måter. Det bidrar til fattigdom, sult, korrupsjon, ulikhet i og mellom land, utrygghet, svekket tilgang på helsetjenester og utdanning, og skader mennesker, dyr og infrastruktur. En sterk implementering av FN-avtalen Arms Trade Treaty er nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål.

Les mer om FNs bærekraftsmål og våpenhandel her.

Les mer om Arms Trade Treaty her.