Kun en av tre har helsetilgang

Nitten år gamle Zamila Khatoon i den indiske delstaten Bihar hviler på et offentlig helsesenter i landsbyen Adapur etter å ha født tre måneder før tiden. Barnet hennes veide 800 gram. For mange kvinner og barn er fødsel livsfarlig. Foto: Sanjit Das, Panos Pictures

Kun en av tre har helsetilgang

Bare en av tre i verden har tilgang til helsetjenester, viser en ny publikasjon fra Forum for utvikling og miljø presentert under Arendalsuka, med anbefalinger til hvordan bærekraftsmål 3 om god helse kan nås.

Verden går framover på mange områder. Andelen ekstremt fattige i verden har blitt halvert i løpet av noen tiår, ifølge FN. Innen global helse har framskrittene vært store. Vi lever lenger, og færre får farlige sykdommer. Flere mødre og barn overlever fødsler. Mange flere barn blir vaksinert, og færre dør av sykdommer som malaria. Dette til tross - de globale helseutfordringene er svært store.   

Gjennom bærekraftsmålene har verdens ledere forpliktet seg til å avskaffe ekstrem fattigdom på en miljøvennlig måte og styrke helsen til kvinner og menn, barn og unge. 

For å nå målet om god helse og andre utviklingsmål er helsetilgang essensielt. Likevel har ikke universell tilgang til helsetjenester vært tilstrekkelig prioritert, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø. Den ble presentert på et arrangement under Arendalsuka forrige uke, der politikere og eksperter deltok.

-Et godt nasjonalt helsevesen er avgjørende for hvordan land er i stand til å møte både eksisterende helseutfordringer og nye epidemier og sykdommer. Ebola-epidemien ble en vekker i så måte: Helsesystemene i Liberia og Sierra Leone var underprioritert og preget av blodige borgerkriger, med enorme menneskelige og økonomiske kostnader, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø.

Økonomer fra 44 land publiserte i 2015 en erklæring i tidsskriftet The Lancet der de argumenterer for hvorfor universell helsedekning er riktig fra et økonomisk perspektiv. Et viktig argument som blir presentert er den forebyggende effekten et dekkende primærhelsevesen har.

Kostnadene ved ebola-utbruddet i 2013-2015 ville vært 1/3 av det det faktisk kostet dersom Guinea, Liberia og Sierra Leone hadde hatt et godt offentlig helsesystem på plass den gangen, påpekte de. 

Den nye generalsekretæren i WHO, etiopiske Adhanom Ghebreyesus, som ble tilsatt under Verdens helseforsamling i år, har lovet at universell helsetilgang vil være hans prioritet nummer én. I 2016 lanserte WHO i samarbeid med Verdensbanken et flerpartsamarbeid for å sette fart i prosessen for å styrke helsesystemer og universell helsetilgang.

Bærekraftsmål 3 omfatter en rekke viktige helseprioriteringer, inkludert seksuell og reproduktiv helse, mødre- og barnehelse, forebygging, smittsomme- og ikke-smittsomme sykdommer, tilgang til medisiner og vaksiner, mer forskning og finansiering, og ikke minst – at alle skal ha tilgang til helsetjenester. 

Delmål 3.8 lyder som følger:

«Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris.»

Den nye rapporten fra Forum for utvikling og miljø, skrevet av Silje Hagerup, inneholder også  anbefalinger på hvert enkelt delmål fra av en arbeidsgruppe i Forum  der 10 organisasjoner har bidratt i 2017. Anbefalingene ble delt med politisk ledelse før to toppmøter i juli 2017, henholdsvis G20 og FNs høynivåforum (HLPF).

Se også: Ny storsatsning på epidemivaksiner (januar 2017)

Uganda Gulu Ebola Panos Pictures

Norge satser tungt på vaksiner mot epidemier. Bildet viser en sykepleier på vei inn i en sal ved sykehuset i Gulu, Uganda, der ebolapasienter er isolert. Foto: Seamus Murphy, Panos Pictures


Fakta om global helsetilgang:


·        Over 100 millioner mennesker havner i fattigdom hvert år fordi de må betale for helsetjenester, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO)

·        400 millioner mennesker mangler tilgang til grunnleggende medisiner, ifølge Verdensbanken[1].

·        Bare en tredjedel av jordens befolkning eller 2,4 milliarder mennesker i 24 land har tilgang til universelle helsetjenester [2].

·        Verden mangler 7,2 millioner helsearbeidere og vil mangle 12,9 millioner i 2030 om ikke trenden snus, viser beregninger fra Verdens Helseorganisasjon (WHO).

[1] http://www.worldbank.org/en/ne...

 

[2] ibid