Dette mener vi om Oljefondsmeldingen

Dette mener vi om Oljefondsmeldingen

Opptur med større åpenhet om skatteparadis. Nedtur at Oljefondet ikke investeres i fornybar energi. Det sier Forum for utvikling og miljø om Stortingsmeldingen om forvaltning av Oljefondet som kom i dag.

I dag  lanserte regjeringen Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet.

-Oljefondet er verdens største statlige investeringsfond. Det må investeres framtidsrettet og ansvarlig. Kort oppsummert: Vi er glade for at Oljefondet vil be selskaper om åpenhet om skatt. Samtidig er vi skuffet over at ikke regjeringen vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur som fornybar energi, sier Borghild Tønnessen-Krokan, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner.

Positivt: Panama-effekt i Oljefondet

I løpet av våren vil Norges Bank utarbeide et nytt såkalt «forventningsdokument» som forteller hvilke standarder de ønsker innenfor skattefeltet for selskaper Oljefondet investerer i. Fra før har Norges Bank lignende standarder innenfor klima, menneskerettigheter, barns rettigheter og vannforvaltning.

Forum for utvikling og miljø roser Oljefondet for standardsetting, og mener et slikt forventningsdokument potensielt kan sende sterke og tydelige signaler til styrene i selskapene hvor norske sparepenger er investert.

-Et nytt forventningsdokument om skatt og åpenhet ønskes velkommen. Vi ønsker ikke at Oljefondet skal bruke skatteparadiser som tapper rike og fattige land for milliarder som kunne finansiert skoler og sykehus, sier daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø. Organisasjonen lanserte en rapport i fjor som viser at en femtedel av Oljefondets investeringer gjør seg bruk av skatteparadiser.

Samtidig etterlyses økt åpenhet om Oljefondets dialog med selskapene.

-For å vite om forventningsdokumentet har en reell effekt, trenger offentligheten nå åpenhet om dialogen mellom Oljefondet og selskapene, påpeker hun.

Den etiske forvaltningen av Oljefondet har de siste årene blitt bedre, med eksklusjon av kullselskaper og tydelig nedsalg av selskaper som ødelegger regnskog. Forventningene til selskapene Oljefondet investerer i har blitt tydeligere. Likevel er det vanskelig for offentligheten å få innsyn i hvorvidt forventningsdokumentene benyttes og på hvilken måte.

-Vi får svært lite informasjon om hvilke tema Oljefondet diskuterer med selskaper innen miljø og menneskerettigheter ut over noen få enkelteksempler på selskapsdialog, sier Jonas Ådnøy Holmqvist, daglig leder i FIVAS-Foreningen for internasjonale Vannstudier, en av Forum for utvikling og miljøs medlemsorganisasjoner. -Målbare kriterier er nødvendig for å se om dialog har noen effekt overhodet.


Negativt: Hindrer lønnsomme fornybarinvesteringer

Flere av Forum for utvikling og miljøs medlemsorganisasjoner har tatt til orde for at Oljefondet skal få investere i fornybar energi. Blant disse er WWF, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp.Det samme har flere partier på Stortinget.

Forum for utvikling og miljø er skuffet over at finansminister Siv Jensen ikke vil la Oljefondet investere i unotert infrastruktur som fornybar energi. Regjeringen begrunner det med at fondet etter deres mening ikke er godt egnet til å bære den risikoen, og at det ikke skal være et verktøy i utenriks- eller klimapolitikken.

Forum for utvikling og miljø mener tvert imot at Norge – og kloden - ikke er godt egnet å bære risikoen ved ikke å investere i fornybar energi, og at det er en tydelig utenriks- og klimapolitikk ikke å legge til rette for at fondet kan investere i fornybar energi i utviklingsland, men fortsette å investere i fossile brensler.

-Å la Oljefondet investere i unotert infrastruktur som fornybar energi ville være en vinn-vinn-situasjon - både Oljefondet og klima ville tjene på investeringer i det voksende markedet for fornybar energi. Norge ville tjent på å komme på banen raskt, både økonomisk og klimamessig, sier Forum for utvikling og miljøs nye leder Borghild Tønnessen-Krokan.

Hun viser til regjeringens sitt eget ekspertutvalg, Norges bank, konsulentselskapet McKinsey og det amerikanske instituttet IEEFA. Stadig flere sammenlignbare investorer går inn i dette markedet, ut fra et ønske om å spre risiko og sikre lønnsomhet, og 62 prosent av andre statlige fond er allerede inne.

Samtidig har WWF beregnet at hvis fem prosent av Oljefondet investeres direkte i ny, fornybar energi, kan det erstatte kull- og gasskraft tilsvarende 35 ganger Norges årlige klimautslipp. Dette er like store utslippskutt som vi ville få dersom alle internasjonale fly ble satt på bakken i to år. Estimatene viser også at de aktuelle investeringene kan skape over én million nye arbeidsplasser globalt. 

I sin argumentasjon mot investeringer i unotert infrastruktur skriver regjeringen at «Ved unoterte investeringer vil fondet ha en stor eierandel, slik at investeringer blir mer synlige og lettere gjenstand for kritikk.» Forum for utvikling og miljø mener at det er en kortsiktig strategi å prøve å unngå kritikk gjennom ikke å være tranparente og å ha mindre eierandel og kontroll. Synlighet som kan føre til kritikk er et avgjørende verktøy for å forbedre fondets investeringer, det samme gjelder økt kontroll over og ansvar for investeringene. Fondet er en sterk muskel i et lite land som kan gjøre enn viktig innsats for å sette verden i en riktig retning. Å bruke den til å fortsette å gå i feil retning er en farlig politikk, mener Forum for utvikling og miljø.