Nasjonal rapportering

Erna Solberg fokuserte på Norges egne utfordringer innenfor klima og bærekraftig forbruk og understreket behovet for bredt samarbeid om vi skal nå Bærekraftsmålene. 

Nasjonal rapportering

HLPF 2016 i New York er en plattform for oppfølging av Bærekraftsmålene. Norge er blant 20 land har meldt seg frivillig til å være først ut med rapporteringen om hvordan de har organisert implementering og oppfølging.ForUM deltok, og ga innspill.

Les Norges rapport og se ForUMs respons til regjeringen i møte med statsministeren, utenriksministeren og klima- og miljøministeren.

Erna Solberg var som eneste statsminister selv i New York i går for å levere Norges rapport.

- HLPF er en viktig plattform for at vi skal komme videre, så la oss bruke den til å dele gode erfaringer og gi hverandre konstruktiv kritikk, innledet Erna Solberg .

- For Norge har prosessen med rapporteringen vært veldig nyttig. Det har styrket vår tidlige nasjonale oppfølging, og hjulpet oss å forme planer for årene som kommer. I Norge har hvert departement analysert alle målene innen sine ansvarsområder, og selv om Norge har god oppnåelse på mange mål har gjennomgangen også vist oss at nasjonal implementering vil bli krevende – også for oss, sa hun.

Nasjonale utfordringer
- Særlig vil miljømålene være utfordrerne for Norge. Inkludert målet om bærekraftig produksjon og forbruk. Vi vet det er et problem når opp mot 30% av global matproduksjon blir kastet samtidig som hundrevis av millioner lider av feilernæring. Norge har også utfordringer på de sosiale og økonomiske dimensjonene, som livsstilssykdommer, frafall i videregående skole, vold mot kvinner og barn, likestilling og migrasjon, oppsummerte Solberg.

Rapportering via statsbudsjettet
I Norge har hvert av de 17. målene har fått et ansvarlig departement som skal følge opp og koordinere implementeringen. Norge har valgt en rapporteringsmodell som del av statsbudsjettet slik at alle ministrene vil rapportere til Stortinget i sine budsjettforslag.

- Dette er en viktig del av vår nasjonale oppfølging, fordi statsbudsjettet er en av de viktigste prosessene vi har. Dette sikrer effektiv årlig rapportering til Stortinget, i en vel-etablert prosess, sa statsministeren.

Bygge partnerskap
For å nå målene må vi bygge sterkere partnerskap, sa Erna Solberg og ga ordet til Martin Østerdal, generalsekretær i LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner) som holdt resten av Norges innlegg på vegne av sivilsamfunnet.

- For at målene skal bli virkelighet må vi sørge for at alle gode krefter, inkludert de mest marginaliserte gruppene, gis mulighet til å bidra. Vi er alarmert av det minkende rommet sivilsamfunnet kan jobbe i, i mange land. Ungdomsaktivister, menneskerettighetsforkjempere, journalister, fagforeninger og NGOer er under press fra myndigheter over hele verden.
Martin_HLPF.jpg#asset:4075:newsListNormal

- Det er trist at overgrep mot demokratiske rettigheter fremdeles er et spørsmål vi må ta opp i 2016.Bærekraftsmålene er bare mulig å nå hvis verdens myndigheter står sammen med samfunnets vaktbikkjer i stedet for å undertrykke dem. Vi må styrke eksisterende og skape nye plattformer og partnerskap mellom sivilsamfunn, næringsliv, lokale og nasjonale myndigheter, kvinner, ungdom, fagforeninger, urfolk og andre marginaliserte grupper.

Det haster
FNs Generalsekretær Ban Ki – Moon satt fokus på at det haster med tiltak og med å komme i gang med arbeidet.

- Vi har nå lansert den første rapporten om Bærekraftsmålene og den viser hvor verden står i dag. Fremdeles lever én av åtte fremdeles i ekstrem fattigdom,800 millioner er fremdeles sultne og 1,1 milliard uten elektrisitet. Vi må nå disse som er lengst tilbake først. Det er ikke mulig uten data. Derfor må vi få data på disse som ofte ikke blir talt.

Ban_HLPF.jpg#asset:4081:newsListNormal
- Hver dag ser vi flere naturkatastrofer og vi må få fart på ratifiseringen av Paris-avtalen. Til nå har bare 19 land ratifisert, vi trenger at 55 land – eller land som representerer 55% av utslippene – ratifiserer før avtalen trår i kraft.

De 19 landene som har ratifisert til nå, Norge er et av dem, står kun for 1 % av verdens klimautslipp.

- Vi trenger at USA, Kina, Indonesia og andre store land ratifiserer i løpet av høsten så vi har noe konkret å jobbe med når vi kommer til COP22 i Marrakech i desember, understreket Ban Ki-Moon. 

Les hele Erna Solbergs innlegg her

Les hele sivilsamfunnets innlegg her

Les Ministerial Declaration vedtatt på HLPF her

Les brev til ECOSOCs president fra 300 NGOer med forsalg til forbedringer av HLPF

Les det norske sivilsamfunnets innspill til regjeringens sammendrag (til rapporten)

Les ForUMs innspillsrapport her