-Nye bærekraftsmål forplikter også Norge

Med de 17 nye FN-målene skal fattigdom utryddes og klimaendringer bekjempes, forklarte ForUMs Borghild Tønnessen-Krokan. Her i møte med FN-sambandet i går.

-Nye bærekraftsmål forplikter også Norge

-Verdens nye bærekraftsmål forplikter også Norge de neste 15 årene, sier ForUM. Denne uken forhandler FN om hvordan målene skal følges opp fra 2015 til 2030.

I september skal alle verdens ledere forplikte seg til å utrydde fattigdom og bremse farlige klimaendringer innen 2030 gjennom nye mål for bærekraftig utvikling. I juli skal de bestemme hvordan arbeidet skal finansieres. Denne uken er FNs medlemsland samlet i New York for å diskutere «oppfølging og gjennomgang» av målene.

-For at vi skal kunne vite at verdens ledere holder det de lover trengs mer åpenhet og offentlig rapportering. Dessuten er det behov for bedre statistikk både om hvordan verdens aller mest sårbare har det, og dokumentasjon om hva rike land gjør for å rette opp skjevheter og ta vare på jordas ressurser, sier ForUMs seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan som følger arbeidet med de nye FN-målene tett.

Før forhandlingene startet møtte ForUMs medlemmer den norske delegasjonen fra UD og KLD. I forkant hadde ForUM sendt delegasjonen et innspill om hvordan landene bør stilles til ansvar. Det er utarbeidet av den globale sivilsamfunnskoalisjonen Beyond 2015 som ForUM er med i. Åpenhet og bred deltakelse ble også understreket i Norges FN-innlegg

I likhet med flere menneskerettighetsorganisasjoner har også ForUM tidligere bedt Norge se blant annet til FNs menneskerettighetsråds Universal Periodic Review for inspirasjon, der FN og også uavhengige organisasjoner kan vurdere om landene etterlever forpliktelsene.

Det er 17 ambisiøse mål og 169 delmål FN skal vedta i september - en omfattende og tverrfaglig agenda post-2015: På en bærekraftig måte og med respekt for menneskerettighetene skal verdens ledere utrydde fattigdom og sult, styrke helse, utdanning, kvinners rettigheter, beskytte økosystemet, hav og marine ressurser, vann og sanitær, sikre arbeidsplasser, økonomisk vekst, industri, infrastruktur, gi energi til alle, bekjempe klimaendringer, redusere ulikhet, skape fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner, og samarbeide for å oppnå alt dette. Intet mindre. Et sett med indikatorer skal også utvikles innen mars neste år.

Målene forplikter alle land – ikke bare de fattige, i motsetning til tusenårsmålene som utgår på dato i år.Alle skal med.

-De nye målene, som også omfatter miljø, skal nå fram til alle mennesker. Då må vi her hjemme se på om vi gjør nok for å kjempe miljøproblemene, hvordan vi bidrar, sa Tønnessen-Krokan til NRK Urix lørdag. Hun presiserte at pengene må komme på bordet på toppmøtet i Addis Abeba i juli dersom det skal bli noe av de nye bærekraftsmålene samt klimaavtalen som også skal gjelde de neste 15 årene.

Under forhandlingene i morgen skal diplomatene også diskutere nye forslag til reviderte delmål. I forkant har den norske delegasjonen fått innspill til delmål fra ForUM.

-Norge og andre land vedtar mål, delmål og indikatorer som skal bygge på og styrke eksisterende forpliktelser, understreker Borghild Tønnessen-Krokan, og legger til:

–Verdens ledere har i år en unik sjanse til å bidra til at livet i 2030 blir bedre også for de mest sårbare, uten at vi ødelegger naturressursene. Da må vi gå forover, ikke bakover. 

Er du ikke i New York? Følg FN-forhandlingene denne uken live på web-tv.


FNs 17 nye bærekraftsmål

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk

3. Sikre helse og sunne liv

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

14. Bevare hav og marine ressurser

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling

17. Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling