Tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i New York

Seniorrådgiver Kristina Fröberg under FN-forhandlingene om finansiering for utvikling i New York, april 2015. 

Tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i New York

Etter tøffe motsetninger mellom Nord og Sør i FN-forhandlingene om finansiering for utvikling, har de nordiske NGO-plattformene kommet med et felles innspill til sine utenriksdepartement om hvordan de mener at nordiske land må agere.

Forrige ukes FN-forhandlinger om finansiering for utvikling i New York var preget av sterke motsetninger mellom utviklingsland og rike land, rapporterer seniorrådgiver Kristina Fröberg i ForUM.

G77, lavinntektsland, og den afrikanske gruppen vil ha et globalt skatteorgan der alle har en stemme for å bekjempe skatteflukt, mens rike land synes at deres OECD duger godt. G77 og de andre gruppene med utviklingsland vil ha en uavhengig gjeldslettemekanisme i FN, mens rike land synes at IMF, der de har størst innflytelse, er optimalt.

Utviklingsland vil ha bekreftet tidligere løfter om at klimafinansiering skal komme i tillegg til bistanden, men rike land vil ikke at dokumentet skal si noe om addisjonalitet. Rike land vil at mer av bistanden skal gå til næringslivet, mens utviklingsland vil kunne bruke bistanden der de mener at det har størst effekt på fattigdomsbekjempelse. Før det blir en åpning i noen av disse områdene er det mange andre ting som begge blokkene sitter og holder tilbake.

Les hele innspillet fra ForUM her

Ffd-New-York-april-2015-ID-47699

Fra Finance for Development-møtet i april 2015, New York.

Må mobilisere

Om vi skal få nye globale utviklingsmål i september, en klimaavtale i Paris i desember, og klare å snu utviklingen i en bærekraftig retning, må verdens sivilsamfunn mobilisere til det siste forhandlingsmøte om finansiering i juni.

De nordiske NGO-plattformene sendte direkte etter forhandlingene et felles brev til norske Geir O. Pedersen som er ordstyrer for forhandlingene, og til sine utenriksdepartement, om hvordan de mener at nordiske land må agere.

Mer om dette?

Les mer om forhandlingene: Hvordan nå FNs nye bærekraftsmål?


Relevante emner