Innspill til POST2015-deklarasjonen

Innspill til POST2015-deklarasjonen

ForUM har koordinert et innspill som understreker fire veiledende prinsipper for implementering.

I dag begynner forhandlingene om Post2015-deklarasjonen som hører til FNs nye mål for bærekraftig utvikling. 

Det har kommet et forslag til elementer til deklarasjonen fra forhandlingenes ordstyrere. 

ForUM har koordinert et innspill til deklarasjonen, som understreker at fire prinsipper i denne må veilede/styre tolkningen og implementeringen av mål, delmål og indikatorer; bærekraft, menneskerettigheter, å adressere ulikhet, og universalitet. Innspillet er blitt sendt til UD.