Er det gitt at lønnsomme investeringer gir god utvikling?

Er det gitt at lønnsomme investeringer gir god utvikling?

En ny rapport viser at norske myndigheter i liten grad etterspør utviklingseffekter ut over lønnsomhet hos norsk næringsliv som mottar bistandspenger. - Vi ble overrasket over hvor lite man vet om resultatene av investeringene i fattige land ut over lønnsomhet, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

Etterlyser kunnskap om investeringene fører til utvikling
I dag overrakte ForUM og Kirkens Nødhjelp rapporten «Bistand eller butikk? Norsk næringsliv som bistandsaktør», til utviklingsminister Heikki E. Holmås. Rapporten er skrevet av Liv Bjergene og Bibiana Dahle Piene som har kartlagt volumet på og kanalene for norske bistandsfinansierte investeringer over de siste 10 år og analysert oppfølgingen av disse midlene. 

Rapporten viser at norske myndighetene i liten grad etterspør utviklingseffekter ut over lønnsomhet. Vi har derfor liten kunnskap om ringvirkningene investeringene har gitt, og hvilke reelle utviklingsresultater denne formen for bistand har skapt.

- Vi vet derfor ikke i hvilken grad bruken av disse midlene faktisk fører til fattigdomsreduksjon, sier Preston.

- Lønnsomhet er naturlig nok det viktigste målet for norske selskaper, også når de investerer i utviklingsland. Men når norsk næringsliv mottar bistandsmidler er det avgjørende at investeringene har positiv effekt på utvikling for det landet det gjelder. Det er ikke gitt at lønnsomhet alene gir en positiv effekt for langsiktig utvikling, sier Preston.

Norske myndigheter må stille forutsigbare krav
- Er det tilstrekkelig at næringslivet selv skal rapportere på om deres investeringer gir utviklingseffekt? Nei, mener vi. Selvrapportering fungerer ikke. Norge må etterspørre utviklingseffekt ut over lønnsomhet, med bedre rapporteringskrav med systematisk oppfølgning, sier Preston.

Han trekker fram at mange norske selskaper vil ha klarere føringer og at Norfund, som er den største forvalteren av bistandsmidler til privat sektor, selv har innført strengere krav.

- I rapporten kommer det fram at mange av aktørene gjerne vil ha klarere retningslinjer, sier Preston.

ForUM og Kirkens Nødhjelp ønsker en debatt om hvordan norske bistandsmidler til norske aktører både kan sikre økt verdiskaping i sør og langsiktig utviklingseffekt.

- I dag utfordret vi utviklingsministeren på å stille tydelige og forutsigbare krav både om hvilke standarder som skal følges og hva slags utviklingseffekt som forventes av alle norske kommersielle bistandsaktører, avslutter Preston.

Les også om rapporten i Bistandsaktuelt: – Norske firmaer må rapportere utviklingseffekt og Dagsavisen: Gir bistand uten å vite om det hjelper.

Hør også Andrew Preston, rapportforfatter Liv Bjergene og Norfund-direktør Kjell Roland i debatt på Dagsnytt atten fredag 15. februar (41.30 min ut i sendinga).