Hvordan kan Norge bidra til å utrydde sult?

Hvordan kan Norge bidra til å utrydde sult?

15.06.17 07:45 - 10:00
Forum for utvikling og miljø, Caritas, Utviklingsfondet, Redd Barna,
Sentralen
Oslo

Sult kan utryddes! På dette frokostmøtet legger Forum for utvikling og miljø, Caritas, Redd Barna og Utviklingsfondet fram et forslag til hvordan innretningen på norsk bistand til landbruk og matsikkerhet kan gjøres bedre enn i dag.

De pågående sultkatastrofene i Sahel og på Afrikas Horn er enda en påminnelse om hvor viktig det er å øke innsatsen for klimarobust landbruk, understreker Utenriksminister Børge Brende. Tidligere har han omtalt sult som verdens største løsbare krise. En samlet utenrikskomité bemerket nylig at langsiktige satsinger, som landbruk/matsikkerhet, bør videreføres på høyt nivå på tvers av sittende regjeringer. Spørsmålet blir dermed hvordan dette kan gjennomføres i praksis. Hvordan kan og bør Norge bidra i den globale kampen for å utrydde sult?

Forum for Utvikling og Miljø, Caritas, Redd Barna og Utviklingsfondet vil legge fram et forslag til hvordan innretningen på norsk bistand til landbruk og matsikkerhet kan gjøres bedre enn i dag.

Program:

Velkommen v/ Borghild Tønnesen Krokan, Forum for Utvikling og Miljø

Hva skal vi med mat og landbruk i utviklingssamarbeidet? v/ Ola Westengen, NMBU

Case-studie fra Malawi: Hva virker? v/ Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet

Paneldebatt med:

Tone Skogen, Utenriksdepartementet (tbc)

Liv Signe Navarsete, SP

Torild Skogsholm, Venstre

Kjell Ingolf Ropstad, KrF (tbc)

Ordstyrer: Nikolai Hegertun, Civita

Påmelding innen 13. juni til aina.ostreng@caritas.no

Vi regner med å være ferdige til kl. 10:00. Vel møtt!

Eventfoto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media