Her kan du lese om internasjonale prosesser

Forum for utvikling og miljø deltar i flere internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang for bærekraftsmålene og bidra til ForUMs visjon om en demokratisk og fredelig verden i økologisk balanse, basert på rettferdig fordeling, solidaritet og menneskerettigheter. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Oppdatert 07.09.2023

Internasjonale konferanser om mat og matsystemer

Dato for neste konferanse i FNs komite for global matsikkerhet, CFS, er 23.-27. oktober. Vi antar at ForUM vil få en plass i den norske delegasjonen til møtet. Det sendes ut informasjon om dette til medlemmene i ForUM med en gang vi har fått informasjon om dette . Det holdes også en rekke internasjonale konferanser på mat som det finnes en oversikt over her.

Det vil holdes en konferanse som skal oppsummere resultlaene etter konferansen om bærekraftige matsystemer, 2023 Stocktaking Moment, i Roma 24–26. juli 2023, arrangert av Food and Agriculture Organization (FAO).

Det årlige møtet i FNs komite for global matsikkerhet, CFS, hadde sitt 50. møte gang i oktober 2022. ForUM deltok i den norske delegasjonen, og i tillegg var Spire representert. Bakgrunnen for konferansen var den akutte sultkrisen verden står overfor grunnet konsekvensene av covid-19-pandemien, krigen i Ukraina og klima- og naturkrisa. Et av hovedtemaene var kvinner, likestilling og ungdom. ForUMs innspill til delegasjonen kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs forhandlinger om mat for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs klimaforhandlinger

ForUMs klimagruppe vender blikket mot klimatoppmøtet COP28, som i år holdes i Dubai i De forente emiratene fra 28. november til 12. desember, etter et forholdsvis nedslående forhandlingsmøte for de subsidiære underorganene til UNFCCC, SB58 i Bonn i juni i år. Det var mange som så frem til møtet i Bonn hvor det for første gang skulle forhandles om utslippskutt. Ved en feil ble ikke programmet for utslippsreduksjoner satt på agendaen, noe som førte til uenigheter som bidro til at forhandlingene foregikk uten en vedtatt agenda frem til slutten av konferansen. Det hele endte med at programmet for utslippsreduksjoner ikke kom inn i de offisielle forhandlingene. Det er derfor å forvente at programmet for utslippsreduksjoner vil møte stor motstand også på COP28 i Dubai. For en konstruktiv behandling av programmet for utslippsreduksjoner blir det viktig at finansieringsordninger som kan bidra til implementering av eksisterende avtaler, kommer på plass og at i-land på reelt vis bidrar med sin rettmessige andel klimafinansiering i god tid før toppmøtet i desember. Her kan du lese vår rapport fra SB58-forhandlingene i Bonn.

I august så begynner klimagruppa å jobbe med posisjonsnotat og politisk påvirkningsarbeid frem mot COP28. Viktige tema for neste COP er utslippsreduksjoner, finansiering, den globale vareopptellingen (Global Stocktake/GST) tap og skade, tilpasning og jordbruk mm,

Som vanlig starter vi registreringen til COP med en gang UNFCCC åpner for det. Først henter vi inn aktuelle navn, så sendes disse til UNFCCC sitt sekretariat, så får vi tilbakemelding på hvor mange akkrediterte plasser vi får. Etter det så sender vi inn de aktuelle navnene som får et akkrediteringsbrev. Det er mulig å endre på navnene nesten helt frem til møtestart.

I 2022 var de to viktigste internasjonale klimakonferansene det årlige mellomforhandlingsmøtet i Bonn i juni og klimatoppmøtet, COP27, i Sharm el-Sheikh i november. Klimagruppa deltok med en gruppe på rundt 20 personer. Her kan du lese ForUMs reaksjon på utfallet av COP27.Les også ForUMs mer detaljerte rapport fra COP27 her. I forkant av konferansen utarbeidet ForUM et posisjonsnotat og holdt forberedende møter og seminarer.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs miljøforsamling (UNEA)

Den sjette miljøforsamlingen i FN (UNEA 6) vil bli gjennomført i Nairobi mellom 26. februar og 1. mars i 2024. I forkant av miljøforsamlingen (19.-23. februar) foregår det forberedende forhandlingsmøtet, Open Ended meeting of Committee of Permanent Representatives (OECPR).

Fra 24. til 28. oktober 2023 avholdes det tiende årlige komitemøtet, Annual Sub-committee meeting i FNs miljøprogram i Nairobi. På dette møtet diskuteres mange av sakene som vil komme opp på miljøforsamlingen året etter. Også til dette møtet har ForUM adgang til å sende representanter, og kan delta i et forberedende forum for sivilsamfunn.

Temaet for den sjette miljøforsamlingen vil være "Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution". ForUM har, som akkreditert organisasjon til FNs miljøprogram, anledning til å delta med flere representanter på både selve miljøforsamlingen og forberedende møter. Tidligere har ForUM hatt en plass i den norske delegasjonen. Informasjon om dette vil bli gjort tilgjengelig så snart en eventuell delegasjonsplass er tildelt.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.


FNs naturforhandlinger – neste toppmøte i 2024

I desember 2022 fikk vi en ny naturavtale! Forhandlingsmøtet om en ny global naturavtale, som skulle vært arrangert i Kunming, Kina i 2020, ble grunnet covid-19-situasjonen avholdt i Montreal i Canada fra 5. til 19. desember i fjor. ForUM utarbeidet et oppdatert posisjonsnotat til forhandlingsmøtet i Montreal, var representert i den norske delegasjonen (ved Regnskogfondet) og arbeidet tett med internasjonalt sivilsamfunn for å løfte våre prioriteringer gjennom forhandlingsmøtene og Naturtoppmøtet COP15 i Montreal.

Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD-Convention for BioDiversity) har statspartsmøte (COP-Conference Of the Parties) hvert andre år, og det neste skulle etter planen gjennomføres i Tyrkia høsten 2024. Nylig trakk Tyrkia seg som vertskap for møtet som følge av jordskjelvene som rammet landet tidligere i år, og det er foreløpig ikke klart hvem som vil ta over. Det er forventet at uformelle samtaler om hvor COP 16 skal avholdes vil foregå både i forbindelse med de tekniske møtene (SBSTTA 25) som gjennomføres i Nairobi, Kenya mellom 15. og 19. oktober i år, og på politisk nivå i forbindelse med klimaforhandlingenes COP 28 i Dubai, De Forente Arabiske Emirater senere i år.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

ForUM deltok i den norske delegasjonen til FNs høynivåforum for bærekraftsmålene, HLPF, som i 2023 var fra 10. til 19. juli i New York. SDG-arbeidsgruppa kom med innspill til den norske delegasjonen på mandat og innlegg. I tillegg til å delta som en del av delegasjonen, var vi aktive i NGO Major Group, sivilsamfunnets involveringsmekanisme for HLPF.

Tema for HLPF var "Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels". I tillegg rettet høynivåforumet et spesielt søkelys på mål 6 (on clean water and sanitation), 7 (on affordable and clean energy), 9 (on industry, innovation and infrastructure), 11 (on sustainable cities and communities), og 17 (on partnerships for the Goals).

Årets HLPF var også en midtveievaluering av hvordan vi ligger an til å nå målene. Med 12% måloppnåelse kreves det nå en ekstraordinær innsats frem mot 2030. Dette skal følges opp under SDG-summit i september.

Les mer om Forum på HLPF her (2023) og på FNs nettsider.

39 land presenterte sine frivillige nasjonale gjennomganger av arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary National Review – VNR) under HlPF 2023. Slik Norge gjorde i 2021. Da Sivilsamfunnet fikk bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten for 2021.

Les mer om HLPF (2022) her på ForUMs nettsider.

Les mer om ForUM på HLPF (2021) her på ForUMs nettsider.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Aron Halfen, aron@forumfor.no.


Finansiering for utvikling

Årets Forum for utviklingsfinansiering i FN (Financing for Development – FfD) ble avholdt 17.–20. april. Programmet for forumet kan du se her.

Mange og overlappende kriser preget årets FfD Forum. Behovet for finansiering har alltid vært enormt, men tilbakegang og større press på finansiering skaper press for å finne politiske løsninger på problemene diskutert under forumet om finansiering for utvikling. Behovet for reformer av den internasjonale finansarkitekturen var høyt på agendaen. Det haster å tette hullene som gjør at land taper milliarder av dollar hvert år i skatteinntekter og endre strukturene som gjør at utviklingsland bruker store deler av budsjettene sine på å betjene gjeld.

Forumet bekreftet i sluttdokumentet forpliktelsen gjort i FNs generalforsamlings andre komité i november 2022 om å starte mellomstatlige diskusjoner om å styrke internasjonalt skattesamarbeid med muligheten for å utvikle et rammeverk eller instrument. Det betyr at man er på stødig kurs mot en skattekonvensjon i FN. Medlemslandene ba også om at Inter-Agency Task Force on Financing for Development vurderer fremgang og utfordringer i FfD-agendaen i sin neste rapport for å sikre en god diskusjon frem mot en ny internasjonal konferanse om finansering for utvikling i 2025. Det er forventet at disse prosessene vil ta neste steg under forhandlingene i FNs generalforsamlings andre komité til høsten.

De store gjeldsbyrdene mange land har var også et viktig tema på møtet. I sluttdokumentet slår medlemslandene at vi trenger en bedre internasjonal mekanisme for å håndtere gjeldsbyrdene. En viktig utvikling var at man ønsker et verktøy for å få med private kreditorer.

I forkant av forumet sendte ForUM inn innspill til norske myndigheter som du kan lese her.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble avholdt 10.–16. april 2023. Nordisk og baltisk sivilsamfunn vil sendte inn sine innspill til Verdensbanken og IMF i forkant av møtet.

Les fjorårets brev til IMF her og til Verdensbanken her.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.–23. oktober i 2020 ble utsatt til 2021. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap hatt et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Det endte likevel med at møtet ble gjennomført digitalt 3.–8. oktober 2021. Se informasjon om møtet og utfall.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Sondre Nave, sondre@forumfor.no.


WTO Public Forum og WTO Ministerial Conference

WTO Public Forum vil avholdes 12.-15. september. Tittelen for årets arrangement er “It’s time for action”.

Det 13.ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil finne sted i Abu Dhabi, 26.-29. Februar 2024. Til det 12. ministermøtet i WTO var Attac representert i den norske delegasjonen på vegne av ForUM fra 12.-16. Juni 2022. Ministermøtet er Verdens handelsorganisasjons høyeste organ, og ministre fra alle de 164 medlemslandene møtes for å forhandle om nye regler i WTO. Blant de viktigste sakene på bordet i 2022 var en avtale for å dempe skadelige fiskerisubsidier, et «kompromiss» på intellektuelle rettigheter for covid-19-vaksiner, et arbeidsprogram for å møte økende bekymringer om matsikkerhet og hvorvidt ministrene kan bli enige om grunnleggende ønsker for å starte diskusjoner om en WTO-reform.

Les mer om det 12. ministermøtet her.


Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs niende statspartsmøte for Arms Trade Treaty (ATT) fant sted 21.-25. august. Under statspartsmøtene arbeider sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.


Kontakt ForUM for mer informasjon

Medlemsorganisasjoner som ønsker mer informasjon om prosessene kan ta kontakt med ForUMs fagrådgivere.

FNs klimaforhandlinger og FNs toppmøte om matsystemer: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

Naturforhandlingene, FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

Finansiering for utvikling: Sondre Nave, sondre@forumfor.no

FNs bærekraftsmål: Aron Halfen, aron@forumfor.no


Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger foregår gjennom årlige mellom-forhandlinger i Bonn i juni og et klimatoppmøte i november/desember der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer. Men det viktigste arbeidet som legger grunnlaget for fremdrift skjer mellom møtene. ForUMs klimagruppe er engasjert i dette kontinuerlige arbeidet og deltar både i Bonn og i de årlige toppmøtene.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

Naturforhandlingene er forhandlingene under Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD), herunder den nye naturavtalen som ble vedtatt i desember 2022. Statspartsmøtet under konvensjonen for biologisk mangfold finner sted annethvert år og er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.