Innhold som omhandler emnet «Internasjonale prosesser»


Toppmøteturisme eller reell påvirkning
Publikasjon:

Toppmøteturisme eller reell påvirkning

Rio+20 konkluderte med at det sivile samfunnets rolle i FN-prosesser på miljø og utvikling må styrkes. Hva skal til for reell påvirkning? Har sivilsamfunnet en rolle å spille? Er FN bortkastet tid?