Norge som investor / Finansiering for utvikling

Norge som investor / Finansiering for utvikling

Bistand, ansvarlige investeringer og -næringsutvikling, etisk handel og tiltak mot skatt- og kapitalflukt er nødvendig for å skape anstendige jobber og finansiere bærekraftig utvikling. 

Norge lanserte i oktober 2015 en nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. Den norske staten er en stor og innflytelsesrik eier i ledende, flernasjonale selskaper. I tillegg er Oljefondet (statens pensjonsfond utland) et av verdens største statlige investeringsfond. Det gir Norge en unik mulighet til - og ansvar for - å gå foran som ansvarlig global aktør med fokus på anstendig næringsliv og bærekraftig eierskap i norske investeringer.  Les mer