61 treff på "internasjonalt samarbeid"Internasjonalt samarbeid

Verden over er et uavhengig sivilsamfunn viktig for å fremme menneskerettigheter og inkluderende, fredelige og bærekraftige samfunn. ForUM samarbeider med gode, representative globale sivilsamfunnsorganisasjoner og -koalisjoner med felles mål, og som har dokumentert evne og kapasitet til å skape positiv endring.

Les mer

Vil samarbeide mer for bærekraftsmålene

Sivilsamfunnsorganisasjoner ønsker å samarbeide mer med hverandre for å bidra til å nå bærekraftsmålene, viser en ny rapport fra Together 2030 og Forum for utvikling og miljø som kartlegger arbeidet til nasjonale sivilsamfunnskoalisjoner i Afrika, Latin-Amerika, Asia og Europa.

Les mer

ForUM-støtte til våpenkontroll

Bedre kontroll med våpenhandelen er nødvendig for å redusere lidelser og fattigdom. I flere år har ForUM både som styremedlem og økonomisk støttet den globale sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms' arbeid for dette. Her kan du se hva pengene gikk til. 

Les mer

Farlig aktivisme

Å jobbe for en bedre verden er livsviktig. Mange steder er det dessverre også livsfarlig. Forum for utvikling og miljø har i mange år støttet sivilsamfunn i andre land, og er bekymret over utviklingen.

Les mer

Sammen for ansvarlig næringsliv

I 2016 støttet ForUM tre organisasjoner fra utviklingsland slik at de kunne delta i politiske diskusjoner i OECD Watch, og på den måten bidra til bærekraftig utvikling og ansvarlig næringsliv gjennom nettverks- og strategiarbeid.

Les mer

Sammen for effektiv bistand

Regjeringer lover å styrke sivilsamfunnets rolle som utviklingsaktør. Det skjedde under et toppmøte om globalt partnerskap for effektivt utviklingssamarbeid. ForUM deltok.

Les mer

Slavearbeid på indiske teplantasjer

Skyhøy mødredødelighet, menneskehandel, fortvilende sanitærforhold, fravær av helsepersonell og svært lav lønn preger indiske teplantasjer. Det er konklusjonen av en rapport om arbeidsforhold på indiske teplantasjer.

Les mer

Trenger vaktbikkjer for bedre kontroll med våpenhandelen

Uansvarlig våpenhandel bidrar til fattigdom, krig og korrupsjon. Forum støtter vaktbikkjers arbeid for bedre kontroll med våpenhandelen i utviklingsland gjennom den Nobelprisnominerte sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms, som er på plass når statspartene til Arms Trade Treaty møtes 11 september. 

Les mer