Diskusjonsnotater

ForUMs diskusjonsnotater er ment som bakgrunnsinformasjon og kunnskapsgrunnlag for diskusjon. Notatet står for forfatterens regning og reflekterer ikke nødvendigvis vedtatt politikk eller ForUM og andre ForUM-medlemmers synspunkter.

Ønsker du å utvikle et diskusjonsnotat? Ta kontakt med seniorrådgiver Tonje Viken på Tonje@forumfor.no