Nyheter om Klima. x


Mageplask for ny klimamelding
Kommentar:

Mageplask for ny klimamelding

-Timingen var optimal. Istedet ble det mageplask, sier ForUMs klimarådgiver Kristina Fröbergom regjeringens Stortingsmelding om klimapolitikken som ble presentert i dag. 

Ikke lenge til 2020
Konvensjonen om biologisk mangfold:

Ikke lenge til 2020

Om fire år skal de 20 Aichimålene være oppnådd, men foreløpig ligger ni av ti land svært langt bak både når det gjelder ambisjoner og tiltak. Selv om det er fattet mange gode vedtak på partsmøtet, så er man helt avhengig av at hvert enkelt land implementerer vedtakene skikkelig, og setter seg mål som faktisk gjør det mulig å stoppe tapet av naturmangfold.

Veien fra Paris
COP22:

Veien fra Paris

Valget i USA og lite fremgang i konkretisering av Paris-avtalen preger oppsummeringen av COP22 som ble avsluttet ti timer på overtid.

Norges klimatentamen
COP22:

Norges klimatentamen

I år var det Norges tur til å gjennomgå hvordan vi følger opp klimamålene gjennom klimatentamen, eller Multilateral Assesment (MA) som det egentlig heter.

Stortingsmelding om hav
Høringsinnspill: :

Stortingsmelding om hav

ForUM ønsker velkommen regjeringens initiativ til en Stortingsmelding om hav, og ambisjonen om å ta et internasjonalt lederskap på området.

COP22 godt i gang

COP22 godt i gang

Til tross for at Trump har tatt mye av oppmerksomheten denne uken er COP22 godt i gang. Delegatene startet arbeidet med en ekstra styrke ettersom Parisavtalen allerede har trådt i kraft.