To av tre nordmenn vil betale mer og forbruke mindre for at verden kan nå bærekraftsmålene

Foto: Katt Yukawa

To av tre nordmenn vil betale mer og forbruke mindre for at verden kan nå bærekraftsmålene

En ny undersøkelse viser at flertallet av nordmenn ønsker at myndighetene sikrer at andre land kan nå bærekraftsmålene, selv om det kan bety dyrere varer og lavere forbruk i Norge. Forum for utvikling og miljø ber en ny regjering ta ansvar.

Norge hindrer andre land i å nå bærekraftsmålene

I 2030 skal FNs 17 bærekraftsmål være nådd. Sult og ekstrem fattigdom skal være utryddet, naturtapet stanset og global oppvarming begrenset til 1,5-2 grader. Hvert år rangerer Sustainable Development Report land etter hvordan de ligger an i oppnåelsen av bærekraftsmålene. Årets rapport viser at Norge, til tross for et høyt bistandsnivå, er et av landene som har størst negativ påvirkning på andre lands mulighet til å nå målene.

Årsaken til den dårlige rangeringen er Norges høye forbruk og hvordan det påvirker knappe vannressurser, naturmangfold på både land og i vann og klimagassutslippene. I tillegg trekker det ned at det forekommer arbeidsulykker knyttet til produksjon av varer vi importerer, og at vi eksporterer farlige sprøytemidler og våpen.

Nordmenn vil forbruke mer bærekraftig

På oppdrag fra Forum for utvikling og miljø har Kantar gjort en undersøkelse av befolkningens holdninger til forbruk. To av tre svarer at de ønsker at varer som importeres til Norge ikke hindrer andre land i å nå bærekraftsmålene, selv om det kan bety dyrere varer og lavere forbruk for norske forbrukere.

Sondre Nave, fagrådgiver i ForUM, mener undersøkelsen viser at nordmenn er klare for en mer ambisiøs norsk politikk for bærekraft.

- Dette viser at nordmenn er opptatt av hvordan varene vi forbruker er produsert. Det som er viktig er at systemet endres, slik at forbrukerne ikke alene blir ansvarlige. Her må både myndighetene og næringslivet på banen med kraftfulle tiltak, sier Nave.

Ber den nye regjeringen høyne bærekraftsambisjonene

Nave mener den forrige regjeringen gjorde for lite for å sikre at Norge bidrar til at andre land kan nå bærekraftsmålene. Også Riksrevisjonen har tidligere omtalt Solberg-regjeringens arbeid med bærekraftsmålene som «sterkt kritikkverdig».

På tampen av sin periode la Solberg-regjeringen frem en handlingsplan for bærekraftsmålene. ForUM har kritisert planen for å ikke ta sikte på å løse de reelle utfordringene Norge har for at målene skal nås, og herunder særlig Norges negative globale fotavtrykk.

Nave mener partiene som skal forhandle frem en ny norsk politikk nå må høyne ambisjonene betraktelig når det gjelder Norges arbeid med bærekraftsmålene.

- Den nye regjeringen bør i det minste ha som ambisjon å sørge for at norsk politikk og aktivitet ikke har negativ påvirkning på andre land sin mulighet til å nå bærekraftsmålene. Handlingsplanen for bærekraftsmålene som kom i juni må styrkes, så den tar tak i områder der Norge faktisk henger etter. Skal handlingsplanen monne, må det også settes av ressurser til å følge opp arbeidet, sier Nave, som mener en reell prioritering av bærekraftsmålene bør innebære at ansvaret for bærekraftsmålene legges til statsministerens kontor.
Relevante emner


Om undersøkelsen

På oppdrag fra Forum for utvikling og miljø (ForUM) har Kantar gjort en undersøkelse om befolkningens holdning til forbruk. Undersøkelsen hadde 1000 respondenter og ble gjennomført mellom 08. og 14. september.